środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Chorzy zbieracze i biedne dzieci

11.05.2019 07:00 | 0 komentarzy | ma.w

Największym zmartwieniem dla OPS w Raciborzu są zbieracze z zaburzeniami psychicznymi. Dyrektor Halina Sacha diagnozuje ten problem jako najważniejszy w aktualnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Chorzy zbieracze i biedne dzieci
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dyskutując z radnymi miejskimi przy okazji dorocznego sprawozdania z działalności, dyrektorka zwracała też uwagę na nagły wzrost – o 50% – liczby dzieci, które zostały skierowane do pieczy zastępczej. – Choć obowiązuje program 500+, to z powodu ubóstwa rozpadają się kolejne rodziny – mówiła H. Sacha radnym raciborskiego samorządu miejskiego.

Aktualnie OPS w Raciborzu szykuje się do zagospodarowania budowanego jeszcze, nowego Domu Pomocy Społecznej przy placu Wolności, w dawnej komendzie policji. Ukończenie inwestycji zaplanowano w sylwestra 2019 roku. Nowy DPS ma rozwiązać problemy m.in. samotnych seniorów. Ich losem, zwłaszcza tych zamieszkujących Ostróg i Płonię, przejęła się radna Krystyna Klimaszewska podnosząc (w trakcie posiedzenia komisji oświaty) brak miejsca opieki i integracji dla najstarszych mieszkańców tych dzielnic. Wsparł ją radny z Ostroga Michał Kuliga wskazując, że to prośba o podjęcie działań w tym kierunku.

(m)


Zdjęcie poglądowe, pixabay.com

Ludzie:

Michał Kuliga

Michał Kuliga

Radny Gminy Racibórz