Poniedziałek, 17 czerwca 2019

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

Dla wielu osób piwo to nie jest alkohol

20.04.2019 15:00 | 0 komentarzy | żet

W trakcie obrad rady miejskiej w Krzanowicach padły niepokojące słowa o rosnącej tolerancji społeczeństwa na zakup alkoholu przez młode osoby. – Dla wielu osób piwo, to nie jest alkohol – usłyszeli radni.

Dla wielu osób piwo to nie jest alkohol
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Krzanowiccy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jednym z jego elementów była kontrola punktów sprzedaży alkoholu. Sprawdzano, czy sprzedawcy proszą o okazanie dowodu osobistego osoby, których wygląd może wskazywać, że nie ukończyły 18. roku życia.

Okazuje się, że osoba o młodocianym wyglądzie nie miała problemów z zakupem alkoholu w dziewięciu działających na terenie gminy punktach sprzedaży alkoholu, w trzech innych poproszoną ją o okazanie dowodu osobistego.

Wyniki kontroli w punktach sprzedaży alkoholu skłoniły gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych do przeprowadzenia akcji uczulającej ekspedientki na problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.

Na zakończenie dodajmy, że 27 kwietnia w Krzanowicach odbędzie się Bieg Profilaktyczny, którego celem jest promocja zdrowego trybu życia – wolnego od alkoholu i narkotyków. Do wzięcia udziału w biegu zaprasza wiceburmistrz Jarosław Gałkowski.

(żet)