Piątek, 7 maja 2021

imieniny: Gustawy, Ludmiły, Sawy

RSS

Poczekają jeszcze na szkolne boiska. Za to powstaną aż cztery

29.08.2017 13:00 | 0 komentarzy | art

3,7 mln zł przeznaczą Gorzyce na budowę przyszkolnych boisk. Wójt Daniel Jakubczyk podpisał już umowy z wykonawcami.

Poczekają jeszcze na szkolne boiska. Za to powstaną aż cztery
Najwcześniej oddane do użytku zostanie boisko w Czyżowicach
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W tym i w poprzednim roku została opracowana dokumentacja projektowa pozwalająca przystąpić do generalnych remontów boisk. A 19 lipca wójt gminy podpisał umowy na przebudowę boisk sportowych: w Gorzycach, Rogowie i Turzy Śląskiej. Uczniowie będą mogli skorzystać z przebudowanych obiektów dopiero od roku szkolnego 2018/2019. - Z uwagi na rozmiary wspomnianych inwestycji oraz konieczność wykonania robót ziemnych zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2018 roku – wyjaśnia Daniel Jakubczyk, wójt Gorzyc. Za to już w nadchodzącym roku szkolnym uczniowie będą mogli skorzystać z nowego boiska w Czyżowicach.

Najdrożej w Turzy

W Gorzycach zakres inwestycji obejmuje m.in: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wykonanie nawierzchni poliuretanowej (wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal), ogrodzenia, piłkochwytów, częściowego odwodnienia i oświetlenia, monitoringu oraz chodników. Wartość zadania wynosi około nieco ponad 1 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Wykonawcą będzie PHU Grumix ze Słupi. Na terenie inwestycji będzie również realizowana budowa kanalizacji sanitarnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Dlatego plac budowy - po dokonanym już uzgodnieniu terminu z przedstawicielami oświaty, klubu sportowego i sołectwa - zostanie przekazany wykonawcy wiosną 2018 r.

Z kolei w Rogowie inwestycja obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni boiska (ze sztucznej trawy i poliuretanu), ogrodzenia wraz z piłkochwytami, oświetlenia, monitoringu oraz chodników. Koszt inwestycji wyniesie około 900 tys. zł. Wykonawcą będzie firma Szczyrba s.c. z Rogowa.

W Turzy zakres robót jest niemal identyczny jak w Rogowie. Okazuje się jednak, że przebudowa tego boiska będzie najkosztowniejsza i wyniesie około 1,3 mln zł. - Ograniczenia terenowe generują większe koszty. Boisko w Turzy usytuowane jest na skarpie, zachodzi konieczność wzmocnienia jednej strony obiektu murami oporowymi. W przypadku Gorzyc i Rogowa tego typu roboty nie są konieczne – wyjaśnia Beata Futerska z Urzędu Gminy w Gorzycach. Wykonawcą została firma Anmed z Kietrza. Zarówno w Turzy, jak i w Rogowie place budowy zostały już przekazane wykonawcom.

Wrzesień pod znakiem zapytania

Rozpoczęła się również budowa wielofunkcyjnego boiska w Czyżowicach. Wykonywane są prace ziemne oraz oświetlenie boiska. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie boiska ze sztucznej trawy, oświetlenia i ogrodzenia wraz z chodnikami. Zadanie realizuje Szczyrba s.c. z Rogowa, jego wartość wynosi około 503 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na jego realizację ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowany termin zakończenia inwestycji koniec sierpnia tego roku. Choć jak sprawdziliśmy w piątek 11 sierpnia, obiekt daleki był od ukończenia, a co gorsza o godz. 8.30 nie było tam ani jednego robotnika. Gmina przyznaje, że zauważyła niepokojący stan zaawansowania robót i zwróciła się do wykonawcy z prośbą o przyspieszenie prac budowlanych. Jak informuje gmina, było to już drugie takie pismo. - Firma zapewnia nas, że w swoich zasobach posiada odpowiednią ilość osób i sprzętu, aby zadanie ukończyć w terminie – mówi Beata Futerska.

Boiska oczkiem w głowie wójta

Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej jest jednym z priorytetowych zadań realizowanych przez gminę Gorzyce. Jak podkreślają włodarze, wynika z troski o fizyczny rozwój dzieci i młodzieży. - Istniejące obiekty wymagają nie tyle remontu ile kompleksowej przebudowy, pozwalającej zapewnić standardy na miarę XXI wieku – wyjaśnia Daniel Jakubczyk. Urzędnicy zaznaczają, że podejmując decyzję o remontach wspomnianych obiektów, kierowały się nie tylko ich stanem, lecz również liczbą uczniów uczęszczających do szkół.

(art)