Poniedziałek, 25 maja 2020

imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

RSS

Kieca do wicepremiera Morawieckiego: obniżcie ceny gazu i oleju opałowego

17.03.2017 09:52 | 7 komentarzy | mak

Mieczysław Kieca - jako przewodniczący zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, napisał do wicepremiera i ministra finansów, Mateusza Morawieckiego. Temat pisma - za wysokie ceny gazu i oleju opałowego, a także brak wsparcia państwa, jeśli chodzi o termomodernizacje prywatnych domów.

Kieca do wicepremiera Morawieckiego: obniżcie ceny gazu i oleju opałowego
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Mieczysław Kieca skierował do wicepremiera Mateusza Morawieckiego apel o zmniejszenie cen gazu i oleju opałowego, np. poprzez obniżenie akcyzy i VAT-u, a także o to, by państwo przeznaczyło środki na to, by właściciele nieruchomości mieszkalnych mogli przeprowadzać termomodernizacje. - Wszystkie samorządy z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego od dawna prowadzą szereg działań mających na celu ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza. Są programy walki z niską emisją, są dotacje do wymiany starych kotłów na nowe, są akcje edukacyjne, a jednak problem nadal pozostał, ponieważ jego skala znacząco wykracza poza możliwości mieszkańców i samorządy lokalne - napisał Mieczysław Kieca.

Nie podłączają się, bo za drogo

Kiecy tłumaczy, że sama inwestycja wymiany kotła czy przyłączenia do sieci ciepłowniczej czy gazowej - choć kosztowna, to nie jest aż tak dużym problemem, jak późniejsze koszty eksploatacjne nowego źródła ciepła. Poza tym takie przyłączenie wiąże się z tym, że trzeba poddać budynek termomodernizacji, a "koszt przewyższa wymianę źródeł ciepła i stanowi barierę nie do przejścia dla znacznej części właścicieli budynków". Taki stan rzeczy zniechęca wielu mieszkańców do podejmowania tego rodzaju proekologicznych działań.

- Dlatego też - dla uzyskania jakichkolwiek realnych efektów - wszelkie działania naszego społeczeństwa winny zostać poparte środkami z budżetu państwa - uważa Mieczysław Kieca.

To nic nie da

Odpowiedzi udzielił Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w ministerstwie finansów. Podkreślił, że na obecny poziom cen paliw, w tym oleju opałowego i gazu ziemnego, mają wpływ przede wszystkim czynniki zewnętrze (m.in. ceny ropy naftowej na rynkach światowych czy znaczne osłabienie złotówki w stosunku do dolara), a nie polityka rządu. - Ceny detaliczne oleju opałowego należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe. Oznacza to, że rząd nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie ich poziomu. Ceny gazu ziemnego co prawda są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale również w oparciu o realia rynkowe - czytamy w odpowiedzi ministerstwa finansów.

Ministerstwo wyraźnie podkreśliło, że ewentualnie obniżenie akcyzy na paliwa opałowe nie byłoby jednoznaczne z obniżeniem can detalicznych paliw, bowiem obniżka akcyzy może być "przechwycona" przez producentów i dystrybutorów paliw, a w praktyce konsumenci mogą jej w ogóle nie odczuć. - Zatem obniżka akcyzy na przedmiotowe paliwa wydaje się niecelowa, gdyż doprowadziłaby do spadku wpływów budżetowych przy jednoczesnym braku efektu w postaci znaczącego spadku cen oleju opałowego i gazu ziemnego - odpowiada ministerstwo.

Nie ma też raczej szans na obniżenie stawki VAT. Tłumaczenie ministerstwa jest takie, że Polska jako kraj członkowski UE, stosuje stawkę, która wynika z różnych regulacji (opisanych w odpowiedzi ministerstwa). W sprawie środków na termomodernizacje ministerstwo milczy.

Ludzie:

Mieczysław Kieca

Mieczysław Kieca

Prezydent Wodzisławia Śl.