Poniedziałek, 15 lipca 2019

imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona

RSS

Jolanta Rabczuk zwolniona ze stanowiska dyrektora DPS Złota Jesień

20.07.2016 08:46 | 1 komentarz | żet

- Zwalnia się Panią Jolantę Rabczuk ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu poprzez rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - czytamy w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 lipca tego roku.

Jolanta Rabczuk zwolniona ze stanowiska dyrektora DPS Złota Jesień
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Uzasadnienie uchwały nie zostało udostepnione ze względu na "prywatność osoby fizyczne (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Decyzja władz powiatu raciborskiego ma związek ze skargą na działalność Jolanty Rabczuk, którą złożonej przez niektórych pracowników DPS-u. Rada Powiatu Raciborskiego uznała skargę za zasadną, stwierdzając, że dyrektor szykanowała swoich podwładnych i w domu pomocy doszło do zaburzenia relacji służbowych.

W następstwie tych wydarzeń władze powiatu zobowiązały Jolantę Rabczuk do działań naprawczych. Ta zaproponowała wdrożenie procedury antymobbingowej, w ramach której przeprowadzono specjalne szkolenie. Ponadto pracownikom DPS-u umożliwiono rozmowę z inspektorem Państwowej Inspecji Pracy. Stworzono również skrzynkę skarg i wniosków.

Podjęte przez dyrektor działania nie przekonały zarządu powiatu. Znamienne jest tutaj zdanie wicestarosty Marka Kurpisa, dla którego dyrektor Jolanta Rabczuk "nie jest gwaranem poprawy atmosfery wśród personelu i sytuacji jaka zaistniała w DPS-ie" (cyt. protokołu posiedzenia zarządu powiatu 23 czerwca br.).

Ludzie:

Marek Kurpis

Marek Kurpis

Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.