Poniedziałek, 1 czerwca 2020

imieniny: Jakuba, Hortensji, Gracjany

RSS

Ministerstwo przyjrzy się rządom Tylki

02.07.2015 09:20 | 0 komentarzy | acz

W ubiegłym tygodniu na łamach Nowin Raciborskich opisywaliśmy nieprawidłowości, do których miało dojść w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu i planów odwołania jego dyrektora Arkadiusza Tylki. Nasze informacje potwierdziły się, w dniu naszej publikacji, 23 czerwca, Zarząd Województwa Śląskiego odwołał Tylkę. To jednak nie koniec kłopotów byłego dyrektora.

Ministerstwo przyjrzy się rządom Tylki
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przyczyną odwołania były nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczyły one m.in. organizacji pracy szkoły, szkolenia sportowego oraz działalności rady pedagogicznej. Stwierdzono także nieprawidłowości przy organizacji przetargów przy budowie hali lekkoatletycznej. Swoja kontrolę przeprowadziło między innymi Kuratorium Oświaty w Katowicach. – Z kontroli wynika, że nadzór dyrektora szkoły nad realizacją godzin szkolenia sportowego i nad dokumentowaniem jego przebiegu jest niewystarczający i nieskuteczny, a sposób dokumentowania jest niezgodny z zapisami w statucie szkoły – wyjaśnia Anna Wietrzyk, rzecznik prasowy kuratorium.

Do czasu powołania nowego dyrektora, pełniącym jego obowiązki będzie Ewa Lewandowska. – Do czasu wyłonienia nowego dyrektora nie będę zmieniała zastępców. Teraz chcemy na spokojnie zamknąć rok. Pracy jest co nie miara – mówi naszemu tygodnikowi. Kiedy nowy dyrektor? – Konkurs ma być ogłoszony na dniach. Panu Tylce przysługuje prawo odwołania się od decyzji zarządu do sądu administracyjnego – powiedziała nam Danuta Rosa dyrektor wydziału edukacji, nauki i sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

To nie koniec kłopotów byłego dyrektora.  – Do rzecznika dyscypliny finansów publicznych zostanie także skierowany wniosek w sprawie podejrzenia przez Urząd marszałkowski naruszenia przez dyrektora dyscypliny finansów publicznych – zapowiada Witold Trólka z biura prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, któremu podlega ZSOMS w Raciborzu. Jeśli podejrzenia potwierdzą się, Arkadiuszowi Tylce grozi upomnienie, nagana, kara pieniężna, a także zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

(acz)

Ludzie:

Ewa Lewandowska

Ewa Lewandowska

Radna powiatowa, członek zarządu powiatu raciborskiego, była Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.