Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Konkretna propozycja opozycji - konkretne oszczędności. Koniec z "rozdawnictwem diet"?

20.12.2014 11:32 | 1 komentarz | żet

Oszczędzanie trzeba zacząć od siebie - uważają sympatycy i członkowie PiS i RSS Nasze Miasto. 443 tysiące złotych w ciągu czterech lat - tyle zdaniem radnych opozycji mógłby zaoszczędzić powiat raciborski dzięki likwidacji zbędnych stanowisk w zarządzie i radzie powiatu.

Konkretna propozycja opozycji - konkretne oszczędności. Koniec z "rozdawnictwem diet"?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu powiatu raciborskiego zakłada:

  • zmniejszenie składu Prezydium Rady do 2 osób (rezygnacja z funkcji  drugiego viceprzewodniczącego),
  • zmniejszenie liczby członków zarządu powiatu z 5 do 3 osób,
  • połączenie ze sobą komisji stałych Rady, tak by zamiast obecnych 6,  zaczęły funkcjonować 4.
Według wyliczeń radnych PiS i RSS Nasze Miasto wprowadzenie powyższych pozwoliłoby zaoszczędzić 110 tys. zł rocznie. - Tworzenie stanowisk politycznych jest w obecnej sytuacji niezrozumiałe i nie znajduje akceptacji wśród społeczeństwa, które oczekuje, iż Rada Powiatu Raciborskiego zacznie wprowadzać oszczędności począwszy od siebie - argumentują radni opozycji.

Pod projektem uchwały podpisali się: Łukasz Winiarski, Franciszek Marcol, Dawid Wacławczyk, Jan Deńca, Katarzyna Dutkiewicz, Szymon Bolik, Jan Kusy, Dominik Konieczny oraz Anna Wacławczyk.


Poniżej przytaczamy uzasadnienie rzeczonego projekt uchwały:

Kadencja Rady Powiatu Raciborskiego 2010 – 2014 wykazała w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że przy poprzednim jak i obecnym Przewodniczącym Rady stanowisko drugiego wiceprzewodniczącego jest całkowicie zbędne. Nie zdarzyło się aby kiedykolwiek zaszła konieczność jego zastępowania w prowadzeniu obrad przez drugiego zastępcę bądź udzielania mu niezbędnej pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.

Nieuzasadnione podnoszenie kosztów funkcjonowania samorządu poprzez „rozdawanie diet” to zjawisko negatywne i niekorzystne z punktu widzenia obywateli, którzy oczekują od władz sprawnego rządzenia i szukania oszczędności, nie zaś tworzenia fikcyjnych stanowisk politycznych, których koszty funkcjonowania ponoszą podatnicy.

Koszty utrzymania dodatkowego stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego za okres kadencji to kwota ok. 86 476,80 zł (przy założeniu 48 sesji w ciągu kadencji wg stawek z ostatnich lat), co zważywszy na budżet Powiatu Raciborskiego jest kwotą znaczną, tym bardziej kiedy zważy się ekwiwalentność obowiązków w stosunków do kosztów na wspomnianym stanowisku. Przy obecnej ilości zadań naszego powiatu i jego kondycji finansowej - nie ma potrzeby wydatkowania takiej kwoty na stanowisko, które jest zdaniem projektodawców absolutnie zbędne.

Mając na uwadze obłożenie pracą merytoryczną, czas poświęcony na obrady i ilość zadań stojących przed poszczególnymi stałymi Komisjami Rady Powiatu Raciborskiego, w pełni uzasadnione jest zmniejszenie ich ilości poprzez połączenie ze sobą komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska (rolnictwo stanowi wszak dziedzinę gospodarki), a także komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa (zakres tematyczny tych komisji jest ze sobą w znacznej części powiązany, a wspólne obrady będą skutkować lepszym i skuteczniejszym rozwiązywaniem konkretnych problemów).

Nie bez znaczenia pozostają koszty diet dla Przewodniczących dwóch Komisji które w poprzedniej kadencji generowały kwoty po 86 476,80 zł dla każdego z nich, co daje kolejną kwotę niespełna 172 953,60 zł.

Tak małym powiatem jakim jest powiat raciborski (stosunkowo mała liczba szkół podległych powiatowi, placówek opiekuńczych, jeden szpital, podstawowa opieka zdrowotna sprywatyzowana, znaczna liczba urzędników, którzy są kierowani przez odpowiedzialnych kierowników oraz naczelników, stosunkowo niewielki budżet i liczba mieszkańców) z powodzeniem może kierować Zarząd ograniczony do liczby 3 osób tj. Starosty, Wicestarosty i jednego członka zarządu. Taki skład (3 os.) wystarcza np. do kierowania Miastem

Racibórz, który posiada budżet stanowiący ponad 150% wartości budżetu Powiatu Raciborskiego i posiada o wiele więcej zadań do realizacji. Warto zauważyć, że politykę w powiecie powinna kształtować Rada Powiatu a nie Zarząd. Rezygnacja z 2 nieetatowych członków zarządu pozwoli zaoszczędzić kolejne 183 763, 20 zł za kadencję.

Łącznie wszystkie proponowane zmiany pozwolą na zaoszczędzenie kwoty co najmniej 443 193, 60 zł za kadencję, co jest kwotą niebagatelną zważywszy, że grozi nam strajk pielęgniarek, których słusznych pretensji nie ma z czego zaspokoić. Tworzenie stanowisk politycznych jest w obecnej sytuacji niezrozumiałe i nie znajduje akceptacji wśród społeczeństwa, które oczekuje, iż Rada Powiatu Raciborskiego zacznie wprowadzać oszczędności począwszy od siebie.

Ludzie:

Anna Wacławczyk

Anna Wacławczyk

Radna Gminy Racibórz.

Dawid Wacławczyk

Dawid Wacławczyk

Wiceprezydent Raciborza

Dominik Konieczny

Dominik Konieczny

Wiceprezydent Raciborza

Franciszek Marcol

Franciszek Marcol

Radny Powiatu Raciborskiego.

Jan Deńca

Jan Deńca

Radny Powiatu Raciborskiego.

Katarzyna Dutkiewicz

Katarzyna Dutkiewicz

samorządowiec i polityk

Szymon Bolik

Szymon Bolik

Radny Powiatu Raciborskiego

Łukasz Winiarski

Łukasz Winiarski

Radny Powiatu Raciborskiego.