Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

XIX REGIONALNY KONKURS GAWĘDZIARZY - weź udział!

Start o godz. 08:00, trwa od 07 marca do 12 maja wstęp wolny

Industrialne Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udział w konkursie „W Niewiadomiu po śląsku”.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych bez względu na miejsce zamieszkania.Jego celem jest m. in. pielęgnowanie i kultywowanie gwary śląskiej. Uwrażliwienie młodego pokolenia na kulturę, historię i obyczajowość Śląska. Stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz umożliwienie młodym ludziom prezentowania własnych talentów.

Repertuar powinien składać się z jednej lub kilku gawęd po śląsku, wykonanych indywidualnie. Występ można wzbogacić regionalnym strojem i rekwizytami. Dodatkowo premiowane wykonanie tekstów własnego autorstwa. Uczestnicy nie mogą prezentować tekstów lub fragmentów tekstów, z którymi wystąpili w poprzednich edycjach Konkursu. Łączny czas wykonania nie powinien przekraczać 10 minut.

Uczestnicy konkursu wystąpią w 3 kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-III szkół podstawowych ,

- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych ,

- gimnazjaliści.

Uczestników oceniać będzie specjalnie powołane Jury- znawcy gwary i tradycji śląskiej. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria: poprawność gwarowa, dobór gawędy, interpretacja tekstu, strój i gra aktorska, ogólny wyraz artystyczny.

Udział w konkursie należy zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub faksem (nie telefonicznie), wysyłając czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia do 12 maja  na adres:

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik

niewiadom5@op.pl

tel./fax: 32 42 13 755

Dla każdego wykonawcy należy przesłać osobne zgłoszenie.

Informacja o kolejności występów i czasowym przebiegu Konkursu zostanie zamieszczona na www.ick.rybnik.pl - 16 maja br.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu przesłuchań konkursowych tj. 17 maja br.

Pobierz regulamin i karta zgłoszenia.pdf (format pdf, rozmiar ~7.5 M)