Wtorek, 22 października 2019

imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

RSS

Tegoroczne wybory w liczbach. Najstarszy kandydat ma 92 lata

21.10.2018 11:17 | 0 komentarzy | acz

Podczas gdy kolejne urny w lokalach wyborczych zapełniają się kartami, zapraszamy do zapoznania się ze statystykami dotyczącymi tegorocznych wyborów.

Tegoroczne wybory w liczbach. Najstarszy kandydat ma 92 lata
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Dane dotyczą całego kraju i pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej.

Kandydaci na radnych
1. Wśród kandydatów jest:
kobiet - 75 724 (40,98%),
mężczyzn – 109 043 (59,02%).
2. Średnia wieku kandydatów - 48 lat,
średnia wieku kobiet - 47 lat,
średnia wieku mężczyzn - 48 lat.
3. Najmłodszy kandydat kończy 18 lat w dniu głosowania.
4. Najstarszy kandydat ma 92 lata.


Kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1. Wśród kandydatów jest:
kobiet - 1 277 (18,35%).
mężczyzn - 5 684 (81,65%).
2. Średnia wieku kandydatów - 49 lat,
średnia wieku kobiet - 48 lat,
średnia wieku mężczyzn - 49 lat.
3. Najmłodszy kandydat ma 25 lat.
4. Najstarszy kandydat ma 80 lat.


Rady

1. Liczba rad ogółem - 2 825 (w likwidowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminie Ostrowice wybory rady nie odbędą się).
2. Liczba sejmików województw - 16.
3. Liczba rad powiatów - 314.
4. Liczba gmin - 2 477, z tego:
a) miast na prawach powiatów - 66,
b) gmin niebędących miastami na prawach powiatu - 2 411 (bez gminy Ostrowice), z tego 2 145 gmin liczących do 20 tys. mieszkańców i 266 gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.
5. Liczba dzielnic m. st. Warszawy - 18.


Radni
1. Liczba wybieranych radnych ogółem - 46 747.
2. Liczba wybieranych radnych sejmików województw - 552.
3. Liczba wybieranych radnych rad powiatów - 6 244
4. Liczba wybieranych radnych miast i gmin - 39 526, z tego
a) radnych rad w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców - 7 351, z tego 1 711 w miastach na prawach powiatu i 5 640 w pozostałych gminach,
b) radnych rad w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców – 32 175.
5. Liczba wybieranych radnych rad dzielnic m. st. Warszawy - 425.


Demografia kraju (stan na 30 czerwca 2018 r.)
1. Liczba mieszkańców – 36 979 748.
2. Liczba wyborców – 30 066 349, w tym:
- liczba obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – 1 010.


Komitety wyborcze wg organów rejestrujących
1. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu 28 komitetów wyborczych, z tego:
a) komitety wyborcze partii politycznych - 21,
b) koalicyjne komitety wyborcze - 2,
c) komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. - 1,
d) komitety wyborcze wyborców - 4.

2. Komisarze wyborczy przyjęli zawiadomienia i utworzeniu 8 997 komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych, z tego:
a) komitety wyborcze stowarzyszeń i organizacji społ. - 325
b) komitety wyborcze wyborców – 8 672, w tym:
- komitety wyborcze wyborców, utworzone w celu zgłaszania kandydatów na radnych tylko w jednej niebędącej miastem na prawach powiatu – 7 043.


Wybory do rad gmin
1. Liczba mandatów - 39 526.
2. Liczba kandydatów na radnych - 133 300.
3. Liczba okręgów wyborczych - 33 429, w tym 32 175 jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców.
4. Liczba okręgów, w których nie zarejestrowano żadnego kandydata wynosi 2 (gm. Turawa, pow. opolski i gm. Brzeżno, pow. świdwiński).
5. W 3 058 okręgach jednomandatowych w 888 gminach liczących do 20 tys. mieszkańców zarejestrowano tylko jednego kandydata. W 14 gminach wszystkie mandaty w radzie zostaną obsadzone bez głosowania.
6. Średnio na 1 mandat przypada 3 kandydatów.
7. Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w sejmiku woj. śląskiego – 17.


Wybory do rad powiatów
1. Liczba mandatów – 6 244
2. Liczba kandydatów na radnych - 41 150.
3. Liczba okręgów wyborczych – 1 329.
4. Średnio na 1 mandat przypada 7 kandydatów.
5. Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w powiecie tarnogórskim,. woj. śląskie – 11.


Wybory do sejmików województw
1. Liczba mandatów – 552.
2. Liczba kandydatów na radnych - 7 056.
3. Liczba okręgów wyborczych – 85.
4. Średnio na 1 mandat przypada 13 kandydatów.
5. Najwięcej kandydatów na 1 mandat przypada w województwie śląskim - 17


Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
1. Liczba gmin/miast - 2 477 (w likwidowanej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminie Ostrowice wybory rady nie odbędą się).
2. Liczba wybieranych wójtów - 1 547.
3. Liczba wybieranych burmistrzów – 823.
4. Liczba wybieranych prezydentów miast – 107.
5. Ogólna liczba kandydatów wynosi 6 961, z tego:
- liczba kandydatów na wójta - 3 892,
- liczba kandydatów na burmistrza - 2 526,
- liczba kandydatów na prezydenta miasta – 543.
6. Średnia liczba kandydatów na urząd wójta wynosi 3, na urząd burmistrza wynosi 3, na urząd prezydenta miasta 5
7. Liczba gmin, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – 331.
8. Najwięcej kandydatów na urząd wójta zostało zgłoszonych w gm. Wymiarki, pow. żagański - 7, na urząd burmistrza (7) w siedmiu gminach, na urząd prezydenta miasta w Warszawie - 14.


Komisje wyborcze
1. W skład 2.825 terytorialnych (gminnych i miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz dzielnicowych) komisji wyborczych powołano 25 813 wyborców.
2. W skład 26.983 obwodowych komisji wyborczych powołano 426.220 wyborców, z tego w komisjach ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 216 652. W komisjach ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – 209 568.

Oprac. (acz)