Czwartek, 20 lutego 2020

imieniny: Leona, Ludomiła, Lubomira

RSS

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Marklowice)

18.10.2018 19:00 | 5 komentarzy | juk

Każdemu kandydatowi na wójta, burmistrza, prezydenta w powiecie wodzisławskim zadaliśmy trzy pytania, dotyczące problemów, sposobów ich rozwiązania i najważniejszych priorytetów, którymi zamierzają się w nadchodzącej kadencji zająć. Dzięki temu czytelnik sam może ocenić, do którego kandydata mu najbliżej w kwestiach dotyczących jego gminy czy miasta. Może też porównać, który kandydat ma ciekawsze, a może bardziej realne propozycje. Każdy kandydat miał taką samą, ściśle określoną ilość miejsca na udzielenie odpowiedzi i od niego zależało czy ją wykorzystał. Odpowiedzi zamieściliśmy zgodnie z pozycjami kandydatów na listach Państwowej Komisji Wyborczej. Życzymy owocnej lektury! W szóstym odcinku prezentujemy Marklowice. 

Przedwyborczy sprawdzian Nowin Wodzisławskich (Marklowice)
Tadeusz Chrószcz, Wiesław Mika
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pytania:

1. Proszę zdefiniować najważniejszy problem z jakim boryka się gmina/miasto.

2. Proszę wskazać, w jaki sposób, po wyborze na urząd, kandydat zamierza rozwiązać ten problem?

3. Proszę opisać priorytety, które kandydat będzie chciał zrealizować w trakcie kadencji.

Marklowice

Tadeusz Chrószcz:

1. Wobec dobrego, dotychczasowego stanu zainwestowania w Marklowicach w infrastrukturę oświatową, drogową, kanalizacyjną oraz rekreacyjną, dobry stan oświetlenia dróg, aktualnie największym problemem jest smog – czyli ogromne zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją, w której największym emitentem na terenie naszej gminy są indywidualne paleniska starej generacji. Niska emisja jest równocześnie poważnym problemem o charakterze zdrowotnym.

2. Zdecydowane działania w celu poprawy jakości powietrza zostały podjęte już w tej kadencji, kiedy to w sposób zdecydowany, zgodnie z opracowanym programem pomogliśmy naszym mieszkańcom wymienić prawie 400 kotłów grzewczych. Oznacza to wymianę niemalże co 3-go źródła grzewczego na terenie gminy. Zapowiadaliśmy w 2017 r. na spotkaniach z mieszkańcami, iż w najbliższym czasie jesteśmy gotowi sfinansować wymianę do 500 źródeł grzewczych. Wspomagamy również mieszkańców, którzy od dawna stosowali ogrzewanie gazowe.

3. Najważniejsze priorytety: eliminacja niskiej emisji, rozwój kanalizacji, utrzymanie wysokich dotacji dla funkcjonujących w gminie organizacji społecznych i pozarządowych, podnoszenie poziomu kształcenia w placówkach oświatowych oraz poszerzanie oferty dydaktyczno–sportowej dla młodzieży szkolnej, wdrożenie całorocznego programu nauki pływania dla dzieci w klasach od I do III w szkołach podstawowych, całkowite zwolnienie z opłat w przedszkolu dzieci z rodzin o najsłabszych dochodach oraz wszystkich rodziców, którzy korzystają z opieki przedszkolnej również dla drugiego i kolejnego dziecka, utrzymanie ulg podatkowych dla małych przedsiębiorców (do 350 m2) oraz podatku tzw. 1 grosz od 1 metra kw. dla budynków indywidualnych, rozwijanie programów profilaktyki zdrowotnej, po konsultacjach z mieszkańcami utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego w ramach programu rządowego „Maluch +”, kontynuacja dofinansowania pobytu dzieci na półkoloniach i organizacja ferii zimowych, kontynuacja modernizacji sieci dróg gminnych.

Wiesław Mika:

1. Najważniejszym problemem dzisiejszych Marklowic jest pogodzenie eksploatacji górniczej z której budżet gminy czerpie korzyści finansowe, z komfortem życia mieszkańców Naszej gminy. Odnoszę wrażenie, że do tej pory mieszkańcy byli zostawieni sami z tym problemem. Muszą borykać się z coraz bardziej dokuczliwymi wstrząsami oraz skomplikowanymi i w wielu punktach niezrozumiałymi procedurami likwidacji szkód w PGG.

2. Jest to problem który można rozwiązać w dwojaki sposób: zostawić z tym mieszkańców samych, jak to miało miejsce do tej pory lub według mojej koncepcji współpracować jako Gmina we wspólnym rozwiązywaniu z mieszkańcami problemu wpływu eksploatacji górniczej. Dobrym pomysłem byłoby stworzenie Punktu Konsultacyjnego gdzie mieszkaniec otrzymałby wsparcie w kontaktach z przedsiębiorcą górniczym na poziomie wstępnych porad prawnych i możliwych sposobów uzyskania odszkodowania.

3. Priorytety jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe 5 lat kadencji to stworzenie żłobka dla dzieci do lat 3, aktywizację seniorów, pochylenie się nad problematyką osób niepełnosprawnych poprzez współpracę z ich rodzicami i opiekunami, wprowadzenie budżetu obywatelskiego, zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w celu efektywniejszego działania, utworzenia punktu konsultacyjnego dla sprawniejszego załatwienia spraw przez mieszkańców, walka z niską emisją, dalsza kanalizacja gminy, skuteczne pozyskiwanie inwestorów, całkowicie bezpłatny wstęp na Słoneczną Wyspę dla mieszkańców, zwiększenie dofinansowania dla Naszych Stowarzyszeń oraz zagospodarowanie placu za Urzędem Gminy. Chcemy też odświeżyć formułę plenerowych imprez gminnych, ze wskazaniem na integrujące imprezy dzielnicowe. Oczywiście planujemy także inwestycje w infrastrukturę drogową, ale uważamy, że są to podstawowe zadania samorządu, którymi nie należy się chwalić. Dobre drogi po prostu należą się ludziom w sposób naturalny.