Wtorek, 25 lutego 2020

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

Cisza wyborcza od północy – wyłączamy komentarze

28.11.2014 23:59 | 0 komentarzy | (q)

Ze względu na ciszę wyborczą, która rozpoczyna się o godz. 0.00 w sobotę i trwa do końca głosowania (niedziela godz. 21.00) ograniczamy możliwość komentowania informacji zamieszczonych w portalu nowiny.pl.

Cisza wyborcza od północy – wyłączamy komentarze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Funkcja komentowania wyłączona zostanie całkowicie w przypadku tekstów o tematyce wyborczej. W pozostałych przypadkach będziemy kontrolować zawartość wpisów dokonywanych przez użytkowników. Przypominamy, że nikt nie jest anonimowy w sieci i za złamanie ciszy wyborczej grożą poważne sankcje. W przypadku naruszeń redakcja będzie współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za kontrolowanie przestrzegania prawa obowiązującego podczas kampanii wyborczej i w dniu wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że „cisza wyborcza” rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 15 listopada 2014 r. od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 16 listopada 2014 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

Jednocześnie, w związku z pytaniami, Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że w okresie, o którym mowa, media m.in. mogą:

  • informować o przebiegu wyborów;
  • relacjonować głosowanie kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i innych osób biorących udział w głosowaniu;
  • podawać informacje o komitetach wyborczych uczestniczących w wyborach pod warunkiem, że zostaną wskazane wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych lub kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w danej  jednostce samorządu terytorialnego, a sposób prezentacji tej informacji nie będzie wyróżniać żadnego z komitetów;
  • podawać informację o frekwencji wyborczej w ubiegłych latach;
  • podawać w dniu wyborów informacje o liczbie osób, którym wydano karty do głosowania ustalonej przez Państwową Komisję Wyborczą na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych;
  • emitować własne ogłoszenia i ogłoszenia rozpowszechniane na zlecenie osób trzecich  zachęcające do udziału w wyborach pod warunkiem, że w materiałach tych nie będą prezentowały się osoby reprezentujące komitety wyborcze lub z nimi związane, a także osoby kandydujące w wyborach i nie będą one stanowiły reklamy komitetu wyborczego lub kandydata, ani zachęcały do głosowania na daną listę lub listy, a także na danego kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W okresie „ciszy wyborczej” w Internecie mogą pozostawać materiały o charakterze agitacyjnym oraz wyniki sondaży przedwyborczych, umieszczonych tam przed jej rozpoczęciem, pod warunkiem, że nie będą w nich dokonywane żadne zmiany.

W opinii Państwowej Komisji Wyborczej niedopuszczalne jest natomiast:

  • podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania, w tym również o szacowanej frekwencji;
  • informowanie o osobach kandydujących w danym okręgu wyborczym lub w gminie (mieście) w przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), podając tylko nazwiska wybranych kandydatów, czy nazwy wybranych komitetów wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zwraca uwagę, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.