Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami

8 września 2023 r. rektor Akademii Nauk Stosowanych, dr Paweł Strózik, podsumował współpracę Uczelni z Ministrem i Parlamentarzystami z regionu Raciborza. Na spotkaniu obecni byli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Paweł Jabłoński, senator RP – Ewa Maria Gawęda, poseł na Sejm IX kadencji – Adam Gawęda oraz przedstawiciele Akademii – prorektor ds. studentów, dr Beata Fedyn, prorektor ds. organizacji, dr inż. Tomasz Czyszpak i dyrektor administracyjny, mgr inż. Jacek Pierzga. Celem spotkania było omówienie sytuacji w Uczelni, nakreślenie zrealizowanych przedsięwzięć, zaznajomienie Gości z bieżącą sytuacją oraz planami Alma Mater Ratiboriensis na przyszłość. Podsumowanie współpracy zamyka pewien jej etap i jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wszelką pomoc.

Podsumowanie współpracy Akademii z Parlamentarzystami

Aktywna współpraca        

Parlamentarzyści interesowali się Uczelnią od początku kadencji rektora Strózika, pierwsze efekty atencji i wsparcia ministra Jabłońskiego widoczne były już jesienią 2020 r. Wtedy Uczelnia otrzymała znaczące, rekordowe w tym czasie finansowanie poza podstawowym nurtem subwencji. Poza koniecznymi, bieżącymi naprawami i remontami zrealizowano gruntowną modernizację sal dydaktycznych, ujednolicono pomieszczenia wykładowe pod względem kolorystycznym i funkcjonalnym. Pracownie zostały odnowione „od podłogi aż po dach”, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialne narzędzia prezentacyjne oraz oprogramowanie specjalistyczne. Uczelnia zakupiła także funkcjonalne i wygodne zestawy ław studenckich i krzeseł. Z pewnością można powiedzieć, że był to przełom – dzięki tej subwencji Uczelnia stała się nowoczesnym centrum dydaktycznym.   

Na ten temat pisaliśmy: Modernizacja Uczelni

https://akademiarac.edu.pl/2021/01/25/pwsz-w-raciborzu-modernizacja-uczelni/

Senator Ewa Gawęda gościem PWSZ w Raciborzu

Pierwsze oficjalne spotkanie z senator Gawędą miało miejsce 23 września 2021 r. W jego trakcie Parlamentarzystka miała okazję lepiej poznać Uczelnię. Przedstawiciele ówczesnej PWSZ zaprezentowali prowadzone inwestycje, remonty oraz przygotowania do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Wskazano na ogromną skalę zmian, jakie zostały dokonane w Uczelni w trakcie funkcjonowania dydaktyki on-line, skutkującej nieobecnością studentów w murach Uczelni. Zaprezentowano zmodernizowane sale wykładowe, laboratoria i bibliotekę. Jako jedna z pierwszych osób pani senator Gawęda zobaczyła wnętrza powstającego wtedy Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Od tego momentu rozpoczęła się intensywna współpraca z panią senator.

Na ten temat pisaliśmy: Senator Ewa Gawęda gościem w PWSZ

https://akademiarac.edu.pl/2021/09/29/senator-ewa-gaweda-gosciem-pwsz-w-raciborzu/ 

Stała obecność i zainteresowanie

Istotnym faktem w postrzeganiu Uczelni w środowisku lokalnym jest budowanie zasięgów i kształtowanie sieci współpracy z innymi podmiotami (tzw. networking). Zainteresowanie ze strony Parlamentarzystów oraz ich obecność w ważnych wydarzeniach środowiska akademickiego z pewnością podnosi prestiż i rangę szkoły wyższej. Warto podkreślić, że zarówno ministrowie, jak również przedstawiciele Sejmu i Senatu byli częstymi gośćmi w murach PWSZ i swoją obecnością uświetniali uroczystości i wydarzenia oficjalne, np. Inaugurację Roku Akademickiego czy Czepkowanie pielęgniarek. Taka obecność ma także bardzo konkretny wymiar; podczas Inauguracji roku akademickiego 2022/23 obecny na uroczystości minister Jabłoński przekazał informację o dodatkowych środkach dla Uczelni w postaci zwiększenia subwencji o 4 miliony złotych.      

Na ten temat pisaliśmy: MCSM

https://akademiarac.edu.pl/2021/01/12/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-milowy-krok-w-przyszlosc/

Inauguracja

Rok akademicki 2022/2023 - jubileuszowa

https://akademiarac.edu.pl/2022/10/18/inauguracja-roku-akademickiego-2022-2023/

Czepkowanie

Rok 2023

https://akademiarac.edu.pl/2023/06/21/uroczyste-czepkowanie-studentow-pielegniarstwa-w-raciborzu-2023/

Rok 2022

https://akademiarac.edu.pl/2022/05/16/czepkowanie-2022-slubowanie-studentek-pielegniarstwa/

 Współpraca robocza – rozwiązywanie problemów

Współdziałanie miało także bardzo roboczy wymiar, rektor Strózik wielokrotnie gościł w Biurze Poselsko-Senatorskim w Wodzisławiu Śląskim omawiając merytorycznie możliwości realizacji planów i przedsięwzięć. To dzięki kontaktom z parlamentarzystami pozyskiwaliśmy informację o możliwości pozyskiwania środków czy planowanych programach zewnętrznych. Senator i poseł Gawędowie pomagali także w realizacji prowadzonych projektów. Z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach z organami zewnętrznymi, np. w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Środowiska czy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkania te pozwalały na lepsze zrozumienie pozycji Uczelni i sposobu myślenia danej instytucji przekazującej środki. Dzięki tym kontaktom pozyskiwaliśmy niezbędne know-how, dzięki któremu projekty realizowane w Akademii mogliśmy doprowadzić do pomyślnego zakończenia bez konieczności zwrotu środków do Instytucji pośredniczących.  

Wsparcie w rozwoju

Wsparcie Parlamentarzystów miało także znaczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze legislacyjnym (np. zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych) czy rozwojowym (uzyskanie zgody na utworzenie nowych kierunków magisterskich). W dniu 18.05.2022 r. z inicjatywy senator Gawędy odbyło się spotkanie rektora z ministrem Wojciechem Murdzkiem w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Omawiano sprawy dotyczące raciborskiej Alma Mater, jej sytuacji obecnej oraz kierunku rozwoju. Podczas spotkania uzyskano aktualną, pozytywną informację na temat zmiany nazwy Uczelni.  

Na ten temat pisaliśmy: Spotkanie z parlamentarzystami

https://akademiarac.edu.pl/2022/07/13/podsumowanie-roku-akademickiego-spotkanie-z-parlamentarzystami/

Środki na przedsięwzięcia budowlane

Dzięki zwiększonej subwencji, przekazanej z inicjatywy Ministra Jabłońskiego Uczelnia rozpoczęła przygotowania do inwestycji w zakresie hydroizolacji fundamentów głównego budynku dydaktyczno-administracyjnego (blok A i B). W zakresie remontu przewidziano m.in. hydroizolację fundamentów zewnętrzną i wewnętrzna, hydroizolację posadzek piwnic, hydroizolację ścian piwnicznych z uwzględnieniem zmian funkcjonalności przyszłościowego wykorzystania pomieszczeń piwnicznych w nowych funkcjonalnościach, tj. dydaktyczne, rekreacyjne dla studentów, magazynowe. Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji koniecznym było uzyskanie ekspertyz, których wykonanie wymagało całego roku kalendarzowego. Obecnie posiadamy kompletną dokumentację projektową i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Liczymy, że uzyskanie pozwolenia nastąpi we wrześniu 2023 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się postępowanie zamówienia publicznego w zakresie wyboru wykonawcy – październik 2023 r. Szacujemy, że rozpoczęcie prac hydroizolacyjnych nastąpi jeszcze w tym roku.

Dzięki współpracy z senator Gawędą w 2023 r. Uczelnia uzyskała dotację na dokończenie remontu sali gimnastycznej z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przewidziany zakres prac obejmuje m.in: modernizację budynku dydaktyczno-sportowego (sala gimnastyczna) wraz ze wszystkim instalacjami, a także dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych, wykonanie nowej instalacji hydrantowej, instalację oświetlenia ewakuacyjnego czy instalację głównego wyłącznika prądowego. Przygotowanie inwestycji zostało niemal zakończone, spodziewamy się, iż najpóźniej do końca września rozpoczną się prace budowlane. Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu wsparcie w dwudziestoletniej historii Uczelni.

Eunomia – czasopismo punktowane po raz pierwszy w historii

Warto odnotować, że „Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development” została w roku 2023 wpisana do nowego wykazu czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r.  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, czasopismo uzyskało 20 punktów. Decyzja Ministra jest dowodem uznania wartości naukowej półrocznika i stała się wydarzeniem przełomowym dla całej społeczności Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu.

Trzeba również zaznaczyć, że „Eunomia” pozytywnie przechodzi coroczny proces oceny wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List, która jest  międzynarodową bazą indeksacyjną czasopism naukowych, gdzie – od blisko 20 lat – oceniane są zgłoszone periodyki, a pozytywna ocena jest odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania na świat nauki.

Głos naszego czasopisma „Eunomia” został dostrzeżony i usłyszany także dzięki dobrej współpracy z MEIN, którą stale stymulowała senator Gawęda.

Na ten temat pisaliśmy: EUNOMIA z punktami MEIN

https://akademiarac.edu.pl/2023/07/19/eunomia-rozwoj-zrownowazony-sustainable-development-w-nowym-wykazie-czasopism-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-ministra-eduka/

W imieniu władz i całej społeczności akademickiej serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie i realną pomoc w rozwiązywaniu problemów. Dzięki otwartości Państwa Parlamentarzystów na sprawy Uczelni mogliśmy wydajnie pracować i sukcesywnie rozwijać Uczelnię, wzmacniając jednocześnie potencjał miasta i regionu w wielu dziedzinach. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i gotowość do współdziałania!

Materiał zewnętrzny