Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Wody Polskie polemizują ze starostą w sprawie dróg i Zbiornika

Linda Hofman rzeczniczka prasowa Wód Polskich odniosła się do wypowiedzi Grzegorza Swobody, który na ostatniej sesji rady powiatu mówił o problemie drogowym w obszarze Zbiornika Racibórz Dolny. Narzekał na ich stan, pytał kiedy zostaną odtworzone. Hoffman twierdzi, że te drogi, które wykorzystywano do jego budowy, zostały odtworzone.

Wody Polskie polemizują ze starostą w sprawie dróg i Zbiornika
Linda Hofman zareagowała na przedstawione na sesji rady powiatu pytania starosty Grzegorza Swobody

Pani rzecznik pisze, że w budżecie projektu suchego zbiornika Racibórz Dolny zapewniono środki na budowę nowych dróg lub naprawę już istniejących. Przewidywano ich intensywną eksploatację w czasie prac budowlanych. - Założenie to zrealizowano zwłaszcza w odniesieniu do ul. Nieboczowskiej, będącej łącznikiem z ul. Brzeską w Raciborzu. Powstał także łącznik drogowy od Zbiornika Pogrzebień do ul. Granicznej - wylicza L. Hoffman.

Nie ten adres

Zaznacza też, że w ramach projektu sfinansowano wykonanie przejazdów przez zapory zbiornika wraz z

połączeniem z istniejącymi drogami wojewódzkimi i gminnymi. - Ponadto została odtworzona w pełnym zakresie infrastruktura drogowa, zabezpieczająca dojazd do pól uprawnych, wykorzystywanych przez dzierżawców - informuje Linda Hoffman. Dodaje, że system dróg wewnętrznych w czaszy zbiornika, stanowi zasadniczy element sieci komunikacyjnej na terenie polderu oraz łączy się z systemem przejazdów przez zaporę. - Jak wiadomo, drogi te są użytkowne także przez mieszkańców i przyjezdnych, np. wędkarzy - nadmienia pracownik Wód Polskich.

Zdaniem rzeczniczki to zarządcy dróg publicznych, dysponujący adekwatnymi środkami oraz katalogiem możliwości formalno-prawnych, powinni być adresatem pytań starosty o stan dróg, a nie Wody Polskie w Gliwicach.

Krzyżanowickie problemy

L. Hofman odniosła się także do sytuacji gminy Krzyżanowice, której starosta poświęcił w swoim pytaniu zasadniczą uwagę. - Na terenie tej właśnie gminy wykonawca, realizujący na zlecenie PGW Wody Polskie prace przy budowie zbiornika Racibórz Dolny wykorzystywał jedynie drogi publiczne, na których nie obowiązywały ograniczenia związane z nośnością, a więc dopuszczone do ruchu w pełni - zaznaczyła przedstawicielka Wód Polskich.

Dodała, że pozostałe drogi, po których odbywał się transport materiałów (ul. Piaskowa, zjazdy z drogi powiatowej), zostały odtworzone.

- Należy zaznaczyć, że upatrywanie przyczyn złego stanu dróg publicznych, zwłaszcza w gminie Krzyżanowice, po stronie realizacji inwestycji budowy Zbiornika Racibórz Dolny nie jest właściwe - uważają w Wodach Polskich.

Za darmo nie oddali

W przekazanym redakcji stanowisku L. Hofman zwróciła uwagę na słowa starosty o tym, że mieszkańcy gminy Krzyżanowice oddali swoje nieruchomości gruntowe pod budowę zbiornika Racibórz Dolny. - Co może sugerować darowiznę lub przepadek mienia na rzecz przedmiotowej inwestycji, podczas gdy za swoje grunty wszyscy właściciele otrzymali sprawiedliwe i satysfakcjonujące odszkodowania. O jakimkolwiek oddaniu w potocznym rozumieniu nie może być zatem mowy - podsumowała rzeczniczka.


Dlaczego Zbiornik nie broni ziemi raciborskiej przed skutkami nawalnych deszczy? Tłumaczy Linda Hofman z Wód Polskich

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny powstał, by przeciwdziałać katastrofalnym powodziom na rzece Odrze. Ten obiekt hydrotechniczny nie jest elementem kanalizacji gminnej, której celem byłoby przechwytywanie nadmiaru wód opadowych z ulic na terenie gmin, miast czy sołectw. Raciborski polder piętrzy wodę, wypłaszcza fale wezbraniowe na głównej rzece w zlewni.

Jego praca i rozpoczęcie piętrzenia każdorazowo wynika z korelacji wielu czynników, takich jak m.in. stan wody w Odrze, prognozy hydro i meteorologiczne, sytuacja w zlewni rzeki w Republice Czeskiej.

To, że w regionie pada nawalny, krótkotrwały deszcz, powodujący podtopienia gminnych ulic, skwerów i związane z tym szkody, nie może być utożsamiane z funkcjonowaniem zbiornika Racibórz Dolny.

Trafnie obrazują to wydarzenia z wiosny tego roku, kiedy poziom wód w rzece Odrze nie osiągnął stanu ostrzegawczego na kluczowych wodowskazach w regionie, podczas gdy lokalne ulice na terenie powiatu już odczuwały skutki ekstremalnego opadu. Powstałym szkodom w dużej mierze przysłużyła się niewydolna kanalizacja deszczowa (której co zrozumiałe nie projektowano z uwzględnieniem tzw. powodzi miejskich), specyfika ukształtowania terenu oraz rodzaj prowadzonej gospodarki rolnej.

Ulewny deszcz i jego natężenie doprowadziło do wezbrania na mniejszych rzekach w regionie, podczas gdy w korycie samej rzeki Odry wzrost stanu wód nie był znacząco odczuwalny. Jakiekolwiek porównania sytuacji na gminnych ulicach do pracy zbiornika są nie na miejscu i wprowadzają mieszkańców w błąd. Zbiornik Racibórz Dolny nie wpływa na zagrożenie powodziowe w miejscowościach znajdujących się powyżej zbiornika.

Pełna treść informacji Wód Polskich poniżej do pobrania

Pobierz www.nowiny.pl - 4112021.doc (format doc, rozmiar ~96.73 k)
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].