Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

"Dom" inny niż wszystkie - MDK w Rybniku ma już trzydzieści lat

Z Barbarą Zielińską, dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku, rozmawiamy m.in. o jubileuszu trzydziestolecia placówki, zmianach jakie dokonywały się na przestrzeni dekad oraz największych sukcesach organizacyjnych i artystycznych.

"Dom" inny niż wszystkie - MDK w Rybniku ma już trzydzieści lat
Barbara Zielińska jest dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku od 1998 roku

Kuba Pochwyt: Czym wasza placówka różni się od tradycyjnego domu kultury?

Barbara Zielińska: Nasza placówka nie jest instytucją kultury, ale oświatową placówką wychowania pozaszkolnego podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej. Młodzieżowy Dom Kultury umożliwia dzieciom i młodzieży rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Placówka kieruje do nich bogatą ofertę bezpłatnych zajęć w zakresie muzyki, plastyki, tańca, teatru, filmu, modelarstwa oraz integracji europejskiej. Szczególną uwagę chciałam zwrócić na moich nauczycieli pasjonatów, którzy poza swoją pracą zawodową spełniają się jako czynni artyści, m.in. koncertują, grają w teatrze, tworzą i wystawiają swoje prace. Wychowankowie, widząc twórcze dokonania swoich nauczycieli, mogą czerpać inspiracje z ich pracy, podpatrzeć warsztat i metody przemiany pomysłu w gotowy efekt artystyczny. Tworząc, identyfikują się ze sposobem pracy swojego nauczyciela, podpatrują go i rozwijają na swój własny sposób. Kiedy ktoś kocha to, co robi, zaraża innych swoją pasją. Moi nauczyciele kiedyś wybrali pracę z dziećmi i młodzieżą jako sposób realizacji swojej życiowej drogi. Zarażać pasją, to uczyć młodych ludzi marzyć o największych wyzwaniach i przekonywać ich, że warto być mądrym, ambitnym i kreatywnym człowiekiem, ciekawym świata.

Jaką bazą lokalową dysponuje MDK?

Główną siedzibą kierowanej przeze mnie placówki jest budynek RSM przy ul. Broniewskiego 23. Zajęcia odbywają się również w budynkach przy ul. Chabrowej 7 i 9 należących do zasobów miasta. Poza tym placówka korzysta z pomieszczeń użyczonych przez dyrektorów rybnickich szkół i DK Boguszowice. Natomiast duże imprezy, typu koncerty, premiery przedstawień, wystawy czy festiwale, organizujemy w wynajętych salach widowiskowo-teatralnych w rybnickich domach kultury i Teatrze Ziemi Rybnickiej.

Kto może brać udział w zajęciach organizowanych przez MDK?

Statut placówki stanowi, że wszystkie uczące się dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w naszych zajęciach. Nauczyciel może przyjąć dziecko w wieku przedszkolnym pod warunkiem, że będzie ono na tyle dojrzałe emocjonalnie i społecznie, by uczestniczyć w zajęciach ze starszymi dziećmi. Górna granica to studenci, bo to również młodzież ucząca się. Według nowej ustawy o naborze, pierwszeństwo mają dzieci z Rybnika. Jeśli są wolne miejsca, to mogą zapisywać się dzieci spoza miasta. Od września br. w naszych bezpłatnych zajęciach uczestniczy ponad tysiąc uczniów w osiemdziesięciu kołach zainteresowań. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych grupach, nie wszystkie chętne dzieci mają szanse dostać się na wybrane zajęcia.

Młodzieżowy Dom Kultury powstał 30 lat temu. Jak bardzo różni się dziś charakter placówki od tego z przeszłości?

Zmieniło się bardzo wiele. Podstawowa zmiana to zmiana formy zatrudnienia nauczycieli. Kiedyś byli oni zatrudniani na czas określony w niepełnym wymiarze, a obecnie większość z nich pracuje na etacie. Dzięki temu nasza placówka stała się dla nich drugim domem i pozwoliła im na realizację swoich pasji. To niewątpliwie wpłynęło na jakość naszej pracy, otwarliśmy się na nowe możliwości i wyzwania, rozwinęliśmy skrzydła. W tym wszystkim wspiera nas grupa wykwalifikowanych pracowników administracji i obsługi. Wzbogaciła się także nasza baza dydaktyczna, dzięki czemu mogliśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dzięki systematycznej, ciekawej i szerokiej promocji zmienił się nasz wizerunek. Postawiliśmy na portale społecznościowe, ścisłą współpracę z mediami, kontakty z rodzicami, rozbudowaliśmy stronę internetową. Nie jesteśmy już anonimową placówką.

Jak świętowaliście jubileusz trzydziestolecia?

Jubileusz był ważnym wydarzeniem dla naszej MDK-owskiej rodziny. Na wspólne świętowanie zaprosiliśmy do Teatru Ziemi Rybnickiej władze miasta i Kuratorium Oświaty, dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek oraz rodziców i wychowanków. Po raz pierwszy nauczyciele wraz z wychowankami stworzyli niesamowite widowisko artystyczne inspirowane baśnią „Alicja w Krainie Czarów”. Nasz reżyser teatralny Zofia Paszenda, umiejętnie połączyła w nim prawie wszystkie dziedziny sztuki. Dzięki temu w nowoczesny i zaskakujący sposób zaprezentowaliśmy zgromadzonej widowni nasz trzydziestoletni dorobek artystyczny. W tym miejscu na pewno muszę wspomnieć o finansowym wsparciu Miasta Rybnika i firmy EDF, dzięki którym to przedsięwzięcie mogło się odbyć z tak wielkim rozmachem, a za które serdecznie dziękuję.

O jakich najważniejszych imprezach organizowanych przez MDK należałoby wspomnieć?

Nasza placówka jest organizatorem wielu konkursów i festiwali, w których dzieci i młodzież z całego świata mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu plastyki, filmu, teatru, tańca i muzyki. Na stałe do naszego kalendarza imprez weszły: Międzynarodowe Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży z cyklu „Wielcy znani i nieznani”, Międzynarodowe Biennale na Małą Formę Graficzną z cyklu „Między czernią a bielą…”, Ogólnopolski Konkurs Małych Form Dokumentalnych „Świat wokół mnie”, Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni”, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Magia tańca” i Festiwal Piosenki Turystycznej. Organizujemy również premiery grup teatralnych, wystawy pracowni plastycznych oraz koncerty zespołów muzycznych i grup tanecznych podsumowujące całoroczną działalność placówki, podczas których wychowankowie mają okazję zaprezentować swój dorobek artystyczny. Dużym zainteresowaniem cieszy się Miejska Gra Filmowa dla gimnazjalistów i licealistów z naszego miasta, którzy muszą zmierzyć się z szeregiem zadań związanych z filmami ostatnich lat. Nieodłączną częścią naszej pracy jest również organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w ramach którego odbywają się obozy i plenery artystyczne w różnych ciekawych miejscach w Polsce i za granicą. Wychowankowie MDK mogą wtedy twórczo i aktywnie spędzać wolny czas. Od wielu lat nauczyciele naszej placówki pozyskują środki zewnętrzne na realizację różnych edukacyjnych projektów unijnych, w których aktywnie uczestniczą nasi wychowankowie. Do tej pory młodzież brała udział w 25 międzynarodowych wymianach w ramach unijnych programów „Młodzież”, „Młodzież w działaniu” i „Erasmus”.

Poza sukcesami organizacyjnymi, możecie również pochwalić się swoimi wychowankami.

Tak, to prawda. Nasi wychowankowie prezentują swoje umiejętności i talenty w różnych międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach, konkursach i zawodach, gdzie osiągają znaczące sukcesy. Zdobywają nagrody i dyplomy. Natomiast najzdolniejsi wychowankowie otrzymują co roku Nagrodę Dyrektora MDK, a najwybitniejsi z nich zostają wyróżnieni przez prezydenta Miasta tytułem Rybnickiego Prymusa. Nie wiem, czy starczyłoby miejsca na łamach prasy, żeby to wszystko wymienić. Z sukcesów tych cieszą się dzieci i młodzież oraz ich rodzice. Jednak dla mnie, i myślę że dla pozostałych nauczycieli też, najważniejszy jest fakt, że udział naszych wychowanków w konkursach jak i samych zajęciach, kształtuje ich charakter, osobowość, a także poszerza ich horyzonty. Uczy ich aktywnego spędzania czasu wolnego, systematyczności, pracowitości oraz tolerancji dla innych. Myślę, że zawarte u nas przyjaźnie i prawdziwe relacje między wychowankami procentują w ich dorosłym życiu.

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].