Wtorek, 25 lutego 2020

imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza

RSS

Patrol

Nowy komendant skuteczniejszy od poprzednika

07.04.2012 11:46 | 6 komentarzy | acz

Młodszy inspektor Paweł Zając od sierpnia rządzi raciborską komendą, a już może się pochwalić efektami, których nie mógł osiągnąć jego poprzednik inspektor Edward Mazur. Spadła liczba przestępstw przy równoczesnym wzroście wykrywalności. Porównujemy statystyki za pierwsze trzy miesiące roku 2011 i 2012.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu po dokonaniu analizy i oceny uzyskanych wyników w pierwszym kwartale 2012 roku i po porównaniu ich z wynikami jakie były w pierwszym kwartale 2011 roku odnotowała diametralny wzrost efektywności pracy. Nastąpił również  duży wzrost wykrywalności sprawców przestępstw jak i spadek zdarzeń o charakterze kryminalnym. Jak wyjaśniają policjanci, na stan tych wyników ogromny wpływ miało kilka czynników, a mianowicie: zmiany w systemach dowodzenia oraz zmiany czasu służby w poszczególnych wydziałach. Wiele akcji policyjnych przeprowadzono na terenie całego powiatu z udziałem policjantów z różnych Komend tj. Rybnika ,Wodzisławia , Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Swój efekt ma także sprowadzenie dwóch nieoznakowanych radiowozów dla drogówki. - Dodatkowym czynnikiem poza policyjnym jest wzrost zaufania społeczeństwa dla policji i wspieranie działań funkcjonariuszy w ramach prowadzonej akcji ,, Nie reagujesz – akceptujesz ,, gdyż to dzięki pozytywnej postawie mieszkańców przejawiającej się poprzez przekazanie policji swoich spostrzeżeń udało się w wielu przypadkach zapobiec nieszczęściu i zatrzymać wielu nietrzeźwych kierowców czy też sprawców innych przestępstw - mówi aspirant Mirosław Szymański, rzecznik KPP w Raciborzu. Liczba przestępstw ogółem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w pierwszych kwartale 2011 roku to 679 wszczętych postępowań natomiast w 2012 roku to liczba 525 wszczętych postępowań za czym idzie spadek o 23 % . Wykrywalność wzrosła o 12,8 %


W rozbiciu na Posterunki Policji podlegające Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu:

  • Posterunek Policji w Kuźni Raciborskiej : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 46 postępowań przygotowawczych tj. o 41 postępowań mniej niż w pierwszym kwartale 2011 roku
  • Posterunek Policji w Rudach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 10 postępowań przygotowawczych , natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku odnotowano 18 postępowań przygotowawczych,
  • Posterunek Policji w Krzanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 14 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 12 postępowań przygotowawczych,
  • Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 16 postępowań przygotowawczych , natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych,
  • Posterunek Policji w Krzyżanowicach : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 35 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 36,
  • Posterunek Policji w Rudniku : pierwszy kwartał 2012 roku wszczęto 9 postępowań przygotowawczych, natomiast w pierwszym kwartale 2011 roku 21 postępowań przygotowawczych.

Oprac. (acz)