środa, 2 grudnia 2020

imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

RSS

Patrol

Epidemia koronawirusa:

Będą szkolić się w Raciborzu

26.07.2011 12:23 | 0 komentarzy | acz

22 lipca zakończyło się pięciodniowe szkolenie polskich i czeskich służb, które rozpoczęło cykl szkoleń, spotkań i pogadanek zaplanowanych do realizacji w ramach projektu pt. „Wspólnie bez granic” finansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Będą szkolić się w Raciborzu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Celem opracowanego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej projektu jest wspieranie i pogłębianie współpracy transgranicznej na polsko czeskim pograniczu. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu wspólnie z czeskim partnerem - Komendą Wojewódzką Policji Republiki Czeskiej w Ostravie. Głównym założeniem projektu - będącego częścią Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013”, jest podwyższanie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy obu służb, którzy realizują wspólne zadania na polsko – czeskim pograniczu. Projekt pod wymowną nazwą "Wspólnie bez granic", przewiduje także przybliżenie społeczności pogranicza zagadnień dotyczących cudzoziemców, legalizacji ich pobytu, zawierania mieszanych związków małżeńskich, zatrudniania cudzoziemców, czy też prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Dodatkowo projekt obejmuje propagowanie wśród młodzieży szkół średnich/gimnazjów wiedzy w zakresie profilaktyki narkotykowej, w tym zagadnień związanych z liberalizacją prawa w Republice Czeskiej.

By, osiągnąć zamierzenia projektu, zaplanowano szereg szkoleń – warsztatów dla funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i czeskiej Policji z zakresu tematyki dotyczącej m.in. komunikacji interpersonalnej, udzielania cudzoziemcom ochrony, zwalczania przestępczości narkotykowej oraz fałszerstw dokumentów. Istotnym elementem warsztatów jest możliwość bezpośredniej wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń między przedstawicielami obu służb, którzy w warunkach Strefy Schengen realizują szereg tożsamych zadań kompensujących zniesienie kontroli granicznej na wspólnej granicy państwowej i zapewniających bezpieczeństwo na terenach przygranicznych takich jak: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgranicznej i nielegalnej migracji, przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, nielegalnemu obrotowi bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi.
Element informacyjny projektu w odniesieniu do społeczności terenów przygranicznych, realizowany będzie poprzez przygotowany cykl spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz młodzieżą szkolną.

Zakończone 22 lipca w Wiśle szkolenie-warsztaty, to pierwsze z zaplanowanego cyklu. Uczestniczyło w nim 10 funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 10 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Czeskiej w Ostrawie. Tematyką była szeroko pojęta problematyka cudzoziemska. W ramach szkolenia, zaproszeni przedstawiciele Fundacji Ocalenie – organizacji zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, przybliżyli funkcjonariuszom polityczną i ekonomiczno-społeczną problematykę państw Kaukazu, w tym zwyczaje, tradycje i kulturę Czeczenów i Gruzinów, a także teoretyczne oraz praktyczne zagadnienia dotyczące Islamu. Kolejny blok szkoleniowy został przygotowany i poprowadzony przez wykładowców z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu i dotyczył weryfikacji dokumentów cudzoziemców pod kątem ich autentyczności, zabezpieczenia dokumentów oraz sposobów identyfikacji tożsamości osoby. Na zakończenie szkolenia wystąpili przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji, którzy zapoznali uczestników działalnością organizacji, ze szczególnym naciskiem na pomocowy program dobrowolnych powrotów cudzoziemców i ich reintegracji.
Kolejne tego typu szkolenie-warsztaty zaplanowane jest na sierpień b.r. Spotkania z przedstawicielami samorządów i młodzieżą szkolną rozpoczną się we wrześniu i odbywać się będą w komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

(śosg)