Sobota, 5 grudnia 2020

imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy

RSS

Epidemia koronawirusa:

Kopalnia uruchomi nową ścianę

15.10.2020 19:00 | 3 komentarze | juk

Już za kilka tygodni rozpocznie się fedrunek nowej ściany. Wydobycie węgla wiązać się będzie nie tylko ze wstrząsami, ale także z deformacją terenu na terenie gminy Marklowice.

Kopalnia uruchomi nową ścianę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

MARKLOWICE Kopalnia KWK ROW Ruch Marcel rusza z eksploatację kolejnej ściany pod Marklowicami. Nieuchronnie wiązać się to będzie z pojawiającymi się na powierzchni uciążliwościami dla tamtejszych mieszkańców. O rozpoczęciu prac informuje Grzegorz Gwoździk, naczelny inżynier Ruchu Marcel.

Gdzie będą fedrować?

Ściana, która zostanie uruchomiona w listopadzie to Z-2 w pokładzie 502/1. Jej fedrunek zakończy się w marcu 2021 r. Eksploatacja będzie prowadzona na głębokości od 630 do 685 m przy średniej furcie wynoszącej 2,6 m. Z kolei długość ściany kształtować się będzie od 149 do 160 m, zaś całkowity jej wybieg wyniesie około 655 m. – W odniesieniu do powierzchni terenu parcela eksploatacyjna usytuowana jest około 900 m na północ od ul. Wyzwolenia i rozpocznie swój bieg około 150 m na zachód od ul. Jankowickiej. Eksploatacja prowadzona będzie w kierunku zachodnim, a zakończy swój bieg w rejonie ul. Bławatkowej – wyjaśnia naczelny inżynier Ruchu Marcel.

Obniży się teren

W wyniku eksploatacji ściany na powierzchni ujawnią się różnego rodzaju wpływy. – Największe obniżenie terenu osiągające wartość 0,75 m wystąpią w terenie niezabudowanym w rejonie ul. Rzemieślniczej – informuje Grzegorz Gwoździk dodając, że w zasięgu wpływów eksploatacyjnych znajduje się kilkanaście obiektów. W trakcie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej, obiekty podlegające bezpośrednim wypływom ściany Z-2 będą przedmiotem okresowych obserwacji budowlanych, a ewentualne uszkodzenia stwarzające uciążliwości w normalnym ich użytkowaniu będą usuwane przez kopalnię w trybie awaryjnym.

Zatrzęsie się też ziemia

Jak informuje Gwoździk, oprócz wpływów statycznych związanych z obniżaniem się terenu mogą wystąpić również wpływy dynamiczne związane z występowaniem okresowo wstrząsów górniczych. – Prognozowane wstrząsy sejsmiczne towarzyszące eksploatacji pokładu 502/1 ściany Z-2 nie powinny przekroczyć wartości E=2x10 do 5 J. Jednakże w związku z warunkami geologiczno-górniczymi związanymi z eksploatacją pokładów serii 500 w polu marklowickim nie można wykluczyć incydentalnych wstrząsów o wartościach rzędu 10 do 6 J – mówi naczelny inżynier Ruchu Marcel. Zapewnia, że wstrząsy nie będą stanowiły żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania tamtejszych obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej. – W przypadku wystąpienia wstrząsu o energii mniejszej bądź równiej 10 do 5 J pracownicy kopalni przeprowadzą oględziny kontrolne obiektów budowlanych, położonych w rejonie epicentrum wstrząsu, których właściciele zgłoszą wystąpienie uszkodzeń po wstrząsie, jak również obiektów specjalnych wytypowanych przez kopalnie – zapowiada Grzegorz Gwoździk.

(juk)