Poniedziałek, 9 grudnia 2019

imieniny: Leokadii, Wiesławy, Nataszy

RSS

Kultura

XXXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku. Zgłoszenia tylko do 23 kwietnia

11.04.2016 12:37 | 0 komentarzy | ż

Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku to festiwal o bogatej tradycji. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Tadeusz Paprotny - wielki animator kultury dziecięcej, stąd też Festiwal nazwany jest jego imieniem. Celem Festiwalu jest dokonanie przeglądu aktualnego stanu kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja najbardziej wartościowych treści muzycznych i literackich oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

XXXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Rybniku. Zgłoszenia tylko do 23 kwietnia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Festiwal skierowany jest do solistów w wieku od 6 do 16 lat, którzy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: klasy I - III, klasy IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy przygotowują po dwa utwory w języku polskim, wykonane z własnym akompaniamentem (akompaniator lub nagrany półplayback), z tym, że akompaniament nie może zawierać linii melodycznej.

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach - organizator festiwalu, powołuje jury, które przy ocenie wykonania piosenek będzie brało pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru do możliwości wykonawczych i wieku dziecka, emisję i dykcję, dynamikę, frazowanie oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Każdy z uczestników Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa, a zwycięzcom przyznane zostaną nagrody: Grand Prix Festiwalu oraz I, II i III Nagroda (w każdej kategorii wiekowej). Instytucje lub opiekunowie ponoszą koszty przejazdu dzieci i młodzieży na festiwal, a organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich jego uczestników.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach 12 i 13 maja 2016 r. a koncert laureatów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 maja 2016 r.

Karty zgłoszeń uczestników festiwalu należy nadsyłać pocztą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2016 r. na adres: dkchwalowice.biuro@gmail.com.

Regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania ze strony: http://www.dkchwalowice.pl/?news=1743

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela pani Michalina Nosal:

  • Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach - Maja 91B, tel. 32 4216222
  • e-mail: dkchwalowice.biuro@gmail.com