Poniedziałek, 1 marca 2021

imieniny: Antoniego, Radosława, Albina

RSS

WIOŚ skontroluje przedsiębiorstwa działające na bazie

19.03.2019 07:00 | 2 komentarze | art

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przyjrzy się sytuacji, która panuje na bazie w Kolonii Fryderyk.

WIOŚ skontroluje przedsiębiorstwa działające na bazie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

KOLONIA FRYDERYK WIOŚ najpierw nie przejawiał chęci do zainteresowania się sytuacją. Twierdził, że więcej mogą zdziałać organy gminy oraz starostwa czy nadzoru budowlanego. Teraz po monitach mieszkańców, narzekających na uciążliwości powodowane funkcjonowaniem podmiotów na ul. Leśnej 43.

1 lutego inspektorzy WIOŚ przeprowadzili wizję na terenie bazy i ustalili to, o czym informowaliśmy już od dawna, a więc magazynowaniu znacznych ilości miału i mułu, przesiewaniu, ładowaniu tego materiału na auta ciężarowe. Inspektorzy potwierdzili również obecność sporych ilości tektury oraz odpadów gumowych w postaci opon i taśm górniczych. Jak ocenili inspektorzy w piśmie do jednego z mieszkańców Kolonii, „cały teren by zabłocony i zanieczyszczony, poza granicami kontrolowanej działalności, od strony wschodniej i północnej, na przyległych drogach, na śniegu widoczne były ślady czarnego pyłu, który w ocenie kontrolowanych mógł pochodzić z pryzm nagromadzonego mułu i miału węglowego”.

W związku z tym WIOŚ zapowiedział przeprowadzenie kontroli podmiotów działających działalność na terenie bazy. Kontrola ma się odbyć do końca I kwartału tego roku.

(art)