środa, 20 stycznia 2021

imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

RSS

Epidemia koronawirusa:

Prezydent z absolutorium. Opozycja wstrzymała się od głosowania

24.05.2016 00:00 red.

Nie było niespodzianki podczas ostatniej sesji rady miasta, podczas której głosowano absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2015 roku. Spośród 21 obecnych na sesji radnych, 16 głosowało za udzieleniem absolutorium, 5 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Sprzymierzeńcami prezydenta byli radni PO i BSR. Nieco uwag do pracy władz miasta w roku 2015 miał Łukasz Dwornik, który referował stanowisko klubu PiS. – Szkoda, że w sprawozdaniu które pan przedstawił, nie ma nic o budowie mieszkań komunalnych. Kultura i rozrywka są ważne, ale tym nie zatrzyma się młodych w Rybniku – powiedział radny Prawa i Sprawiedliwości, informując jednocześnie, że reprezentowany przez niego klub wstrzyma się od głosu.

Największą liczbę zarzutów przedstawił radny Henryk Cebula. Wytykając prezydentowi to, co nie zostało zrobione, przypomniał mu, że sam co roku krytykował byłego prezydenta Adama Fudalego, że ten planował spore wydatki na inwestycje, potem je ograniczał i ogłaszał walkę z szalejącym deficytem. – Piotr Kuczera pytał wtedy: czy prezydent planuje źle, za dużo czy sprytnie? Dziś sytuację mamy analogiczną. Dziwi więc mnie, że radni PO głosują za absolutorium, skoro wtedy głosowali przeciw. W 2015 r. na inwestycje zostało przeznaczone 68 mln zł, to połowa tego, co było wydawane na inwestycje w latach 2010-14 – mówił radny Cebula, ogłaszając jednocześnie, że od głosowania się wstrzyma. – Pomimo naszej negatywnej oceny sposobu wykonania budżetu za 2015 r. nie zagłosujemy przeciw, gdyż nie znaleźliśmy powodów formalno-prawnych, które upoważniałyby nas do takiego głosowania – dodał radny reprezentujący Samorządowy Ruch Demokratyczny. O stanowisku SRD co do absolutorium więcej napiszemy w kolejnym Tygodniku Rybnickim.

Przed głosowaniem o udzielenie absolutorium prezydentowi, sam zainteresowany musiał przedstawić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Liczby, które przedstawił Piotr Kuczera pokazują, że Miasto jest w dobrej kondycji finansowej. Można się jedynie zastanawiać, czy warto ograniczać wydatki inwestycyjne, skoro jakość powietrza, którym oddychamy jest coraz gorsza i nic na razie nie zapowiada, że sytuacja ta może ulec zmianie. Samo edukowanie mieszkańców to zdecydowanie za mało.

(pm)


WYKONANIE BUDŻETU 2015

Dochody ogółem 689 797 331 zł

Wydatki ogółem 615 216 686 zł

PODSUMOWANIE 2015 ROKU

Nadwyżka operacyjna 87 896 314 zł

Nadwyżka budżetu 74 580 645 zł

Pozyskanie środki zewnętrzne 46 167 758 zł

Inwestycje (budżet miasta i PWiK) 81 508 998 zł

Zmniejszenie zadłużenia o kwotę 45 050 037 zł

Zadłużenie na koniec 2015 roku 40 231 529 zł

Skumulowana nadwyżka budżetu na koniec roku u 52 354 281 zł

Wolne środki na koniec roku 40 151 221 zł

  • Numer: 21 (498)
  • Data wydania: 24.05.16
Czytaj e-gazetę