Wtorek, 15 października 2019

imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana

RSS

Piekarsko ponć

24.05.2016 00:00 red.

Felieton Remigiusza Rączki

Godajom, że bez Boga ani do proga. Powiym wom, że te stare porzekadło sprawdzo sie na 100 procynt. Po piyrsze w życiu trza w coś wierzyć i mieć jakiś cel, a po drugi człowiek bez Pon Boczka je jak stromek bez korzyni. Na chwila wyglądo dobrze, ale przi piyrszej suszy usnie. I z ludziami tyż tak je. Człowiek bez podwaliny je jak listek na wiatrze, roz tu, roz tam, a w końcu nigdzi.

Beztoż wiara i to czy wierzymy je fest ważne. A do tego musza wom wyzdradzić, że jak człowiek pożyko, to mu wszysko zarozki lepszy idzie. Beztoż żeby wom tyż szło lepszy, jo wos namawiam do żykanio i to nojlepszy w magicznych miejscach, kierych na Ślońsku nie brakuje. Momy przeca Anaberg, Pszow, Turza Ślońsko, no i Piekory Ślońskie.

I do tego ostatnigo miejsca zaproszom, skiż tego, że w najbliższo niedziela je chłopsko ponć do Piekor. Już od 100 lot w ostatnio niedziela maja na Wzgórze Piekarskie prziłażom na ponć chopy z cołkigo Ślońska. Spotkać możecie tam moc bajtlow, karlusow, chłopow w sile wieku i starzikow. To oni właśnie idom oddać cześć Piekarskij Pani, kiero mo w opiece cołki Ślońsk.

To właśnie po Powstaniach Slońskich zaczły sie chopskie ponci, zaś powstańcy dziynkowali za ocalyni.

Ale Piekarskij Pani kłaniali sie od stuleci i ci nojważaniejsi- król Jan III Sobieski, Sasowie i w końcu już świynty papiyż Jan Paweł II.

Beztoż wypadałoby, żeby my dali flyjgowali ta piykno tradycjo i tyż poszli sie pokłonić Piekarskij Pani – oryndowniczce Ślońska. A łona na pewno sie nom łodwdziynczy.

Pyrsk.


Żykać – modlić się

Ponć – pielgrzymka

Anaberg – góra św. Anny

  • Numer: 21 (498)
  • Data wydania: 24.05.16
Czytaj e-gazetę