Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

imieniny: Marii, Natalii, Sandry

RSS

Kącik ZUS

17.05.2016 00:00 red.

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku

Mam pytanie dotyczące dodatku do emerytury za pracę w warunkach szkodliwych. Na emeryturę przeszłam już dawno w 1997 r. złożyłam dokumenty wraz z wykazem prac szkodliwych w których przepracowała 192 miesiące. Dowiadywałam się osobiście w ZUS, ale jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymałam. Wiem, że osoby taki dodatek otrzymują. Piszę do państwa ponieważ dostałam od Was kilka lat temu wyczerpującą odpowiedź też na temat emerytury. Moje pytanie: czy tego typu dodatki jeszcze istnieją, jeśli tak to jaki jest tryb postępowania.

Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśniam, osoba, która przechodziła na emeryturę przed 1 stycznia 2009 r. ma ustalone uprawnienia do emerytury na podstawie art.32, tj. za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, co uprawniało ją do przejścia na emeryturę w wieku niższym niż ustawowy (wówczas powszechny wiek emerytalny dla kobiet był 60 lat). Jak wskazują przepisy prawa mogła Pani przejść na emeryturę w wieku 55 lat życia, dokumentując 20 lat pracy, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Za wyżej wymienioną pracę nie przysługują Pani żadne dodatki (dodatki przysługujące przy emeryturze to tylko dodatek pielęgnacyjny z tytułu  ukończenia 75 lat życia, bądź we wcześniejszym wieku, jeżeli osoba została uznana za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji). W chwili obecnej przepisy dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., a  przechodzą na emeryturę w ustawowym wieku tj. w zależności od kwartału roku w którym się urodzili – więcej niż 60 lat, a docelowo 67 lat, jeżeli nie skorzystali z emerytury w wieku niższym niż ustawowy za pracę w szczególnych warunkach wykonywaną przez minimum 15 lat przysługuje im z tego tytułu rekompensata doliczana do kapitału początkowego.


Ostatnio otrzymałam pismo z ZUS, w którym prosi się mnie o odesłanie „ważnej bezterminowo” legitymacji emeryta/rencisty. W piśmie tym zawarta jest też informacja o zmianie numeru świadczenia i późniejszym niż dotychczas terminie jego wypłacania. Ja nie zgłaszałam zaginięcia legitymacji, ani jej uszkodzenia, zatem skąd te zmiany i wymiana legitymacji?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie przenosi obsługę świadczeń do systemu informatycznego, który docelowo będzie obsługiwał wszystkie wypłacane przez ZUS świadczenia. Przeniesienie obsługi świadczenia do tego systemu powoduje zmianę numeru świadczenia, a w niektórych przypadkach również zmianę terminu płatności świadczenia.

Dlatego Oddział ZUS informuje świadczeniobiorcę o fakcie zmiany numeru świadczenia, przesyłając:

  • decyzję potwierdzającą zmianę terminu płatności świadczenia, lub
  • pismo informujące o zmianie numeru świadczenia, w przypadku gdy termin płatności świadczenia nie ulega zmianie.

Z uwagi na zmianę numeru świadczenia ZUS z urzędu dokonuje wymiany legitymacji emeryta – rencisty na nową - zawierającą aktualny numer świadczenia. Nowa legitymacja przekazywana jest jednocześnie z pismem informującym o zmianie numeru świadczenia lub decyzją o zmianie terminu płatności świadczenia.

Takie działanie Zakładu umożliwia świadczeniobiorcy posługiwanie się w pełni aktualną legitymacją emeryta – rencisty, przy korzystaniu z różnego rodzaju ulg i uprawnień, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Dlatego też zwracamy się z prośbą, by osoby, które otrzymały nową legitymację emeryta – rencisty zwróciły poprzednio wydaną legitymację.

Zwrotu legitymacji można dokonać osobiście, w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


  • Numer: 20 (497)
  • Data wydania: 17.05.16
Czytaj e-gazetę