Piątek, 2 października 2020

imieniny: Teofila, Dionizego, Trofima

RSS

Ekonowiny: Park odmłodnieje

16.02.2016 00:00 red

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zdecydował o udzieleniu dotacji do kwoty 119 634,21 zł na zadanie pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie funkcji ekosystemów oraz ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku Świerklanieckiego”.

Park o powierzchni 186 ha jest wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa katowickiego pod nr 606/66 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 30.12.1966 r. Na terenie parku rośnie około 100 gatunków drzew i krzewów wśród nich m.in.: modrzew polski, topole białe, platany, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, sosny limby, sosny wejmutki, klony srebrzyste, choiny kanadyjskie, modrzew europejski, lipy. Część z tych gatunków jest już na wymarciu i tylko w kilku miejscach w Polsce istnieje możliwość ich oglądania.

Celem zaplanowanych prac jest ochrona cennej zieleni parkowej, w tym zabytkowego drzewostanu charakteryzującego się ciągłością na przestrzeni wieków. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków siedliskowych starodrzewu i pozwoli utrzymać pierwotny układ przestrzenny parku oraz jego walory przyrodnicze i edukacyjne.

Wszystkie prace sanitarno-konserwacyjne, pielęgnacja starodrzewu, trzebież samosiewu i wycinanie podrostów oraz skupień młodych drzew z uwagi na to, że obiekt jest zabytkowy prowadzone będą na podstawie decyzji wydanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Katowicach wykonane zostaną: prace pielęgnacyjne 57 szt. drzew, wycinka 19 szt. drzew, pielęgnacja 425 442 m2 trawników oraz 690 m2 żywopłotów, karczowanie samosiejek i odrostów na pow. 14 ha. Zadanie zostanie zrealizowane do 15 listopada 2016 roku.

(eko)

  • Numer: 7 (484)
  • Data wydania: 16.02.16
Czytaj e-gazetę