Sobota, 27 lutego 2021

imieniny: Gabriela, Anastazji, Honoryny

RSS

Będzie nowa siedziba wodzisławskiego sądu? Lokalizację już ustalono

07.04.2020 00:00 sub

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego, efektywnego i przyjaznego dla obywateli funkcjonowaniu wodzisławskiego sądu, potrzebna jest budowa nowego jego gmachu. Planuje się, że powstanie on przy ul. Batorego.

WODZISŁAW ŚL. O budowie nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. mówi się już od jakiegoś czasu. Przede wszystkim dlatego, że jego potrzeby lokalowe są większe, niż obecne możliwości. Wybrana została już lokalizacja nowego gmachu. Ma on powstać na miejskim terenie na obrzeżach miasta. Kiedy? Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Jest natomiast wstępna zgoda wodzisławskich włodarzy na realizację tego przedsięwzięcia.

Za mało miejsca

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl. w maju zeszłego roku uzyskał program funkcjonalno-użytkowy zaakceptowany przez Ministra Sprawiedliwości. Ustalono wówczas, że dla zapewnienia podstawowych standardów placówka powinna dysponować powierzchnią 4679 m². Aktualnie dysponuje jednak mniejszą przestrzenią. Dwa budynki przy ul. Sądowej i przy ul. 26 Marca osiągają łącznie powierzchnię około 3000 m², zaś budynek przy ul. Wałowej ma powierzchnię 424 m². W efekcie jest potrzeba budowy nowej siedziby.

Nowa siedziba na obrzeżach

W związku z potrzebą budowy nowego gmachu wodzisławskiego sądu, jego prezes Paweł Stępień w połowie grudnia zwrócił się do prezydenta Wodzisławia Śl. Mieczysława Kiecy. Tematem rozmów było wybranie spośród miejskich działek tej, która byłaby odpowiednia dla nowej lokalizacji placówki, tak by ta mogła funkcjonować sprawnie, efektywnie i przyjaźnie dla obywateli. W efekcie rozmów zdecydowano, że będzie to działka przy ul. Batorego o łącznej powierzchni nieco ponad 16 tys. m². Położona jest na obrzeżach miasta w pobliżu ul. Kokoszyckiej. Dlaczego nie wybrano terenu bliżej centrum? Z prostego powodu. Miasto nie posiada w swoich zasobach działki o podobnych parametrach bliżej centrum.

Uchwała intencyjna podjęta

Mieczysław Kieca wstępnie wyraził zgodę na lokalizację nowego gmachu przy ul. Batorego. W trakcie ostatniej sesji poparli go również wodzisławscy radni, którzy w drodze uchwały wyrazili wolę przeniesienia własności na potrzeby nowej siedziby Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w przy ul. Batorego. - Podjęta przez radę uchwała jest uchwałą intencyjną - mówi Marcin Sieniawski, kierownik referatu obsługi inwestorów i obrotu nieruchomościami z wodzisławskiego magistratu. Dodaje, że faktyczne przekazanie działki nastąpi po uzyskaniu przez sąd zgody Ministerstwa Sprawiedliwości na finansowanie i realizację budowy nowej siedziby. - Wówczas do rady zostanie skierowany projekt uchwały ws. przeniesienia prawa własności działek - mówi Sieniawski. Dodaje, że prezydent Kieca złożył prezesowi Stępieniowi propozycję, aby przekazanie miejskiej działki odbyło się w drodze zamiany. Na tym etapie jeszcze nie zostały ustalone, jakie nieruchomości w zamian za teren przy ul. Batorego miałyby zostać przekazany miastu.

Co zamiast sądu?

Jeżeli sąd z zajmowanych obecnie budynków się wyprowadzi, co zajmie jego miejsce? Obecnie są one własnością Skarbu Państwa. - Z punktu widzenia miasta istotne jest, aby po ewentualnym przeniesieniu siedziby w budynkach aktualnie zajmowanych przez sąd, położonych przy ul. Sądowej i ul. Wałowej prowadzone były usługi, które zapewnią funkcje centrotwórcze przyczyniające się do rozwoju miasta i podnoszenia jakości życia jego mieszkańców - tłumaczy kierownik Sieniawski. Dodaje, że Mieczysław Kieca wyraził gotowość do rozpoczęcia rozmów z przedstawicielami instytucji publicznych w tej sprawie.(juk)

  • Numer: 14 (1011)
  • Data wydania: 07.04.20
Czytaj e-gazetę