Piątek, 10 lipca 2020

imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

RSS

Masz sprawę do Wydziału Komunikacji i Transportu? Sprawdź jak możesz ją załatwić

31.03.2020 00:00 sub

Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka powiatu z pytaniem, w jaki sposób jej syn ma przerejestrować kupiony niedawno samochód, skoro wydział komunikacji jest zamknięty dla petentów. - Przecież nowych tablic rejestracyjnych nie wyślą mu internetem. A zgodnie z przepisami auto trzeba przerejestrować w ciągu miesiąca od zakupu. Syn musi jeździć do pracy, a obawia się, że zostanie ukarany mandatem, jak nie przerejestruje auta – mówi nasza rozmówczyni.

POWIAT Z tym tematem zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., w którego strukturach funkcjonuje Wydział Komunikacji i Transportu. Wojciech Raczkowski ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu przygotował obszerną odpowiedź, w której wyjaśnia jak wygląda ścieżka postępowania w sprawach dotyczących WKiT – nie tylko przerejestrowania pojazdu - w dobie epidemii koronawirusa.

  1. Pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu, czyli posiadające dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC (wcześniej zarejestrowane na terenie kraju) – w tym przypadku nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu. Terminy na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie – o ile nie można tego było uczynić w inny sposób (np. poprzez ePUAP lub Sekap lub pocztą tradycyjną) - zgodnie z opinią prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania siły wyższej ulegają zawieszeniu; zgodnie z projektem nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30).
  2. Pojazdy nowe zakupione w salonie – w celu ich zarejestrowania należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, jeśli nie ma takiej możliwości należy się skontaktować telefonicznie z WKT i porozumieć w sprawie przesłania skanów (czytelnych fotografii) dokumentów do rejestracji pojazdu; pracownik WKT zweryfikuje dokumenty i ustali telefonicznie lub mejlowo datę, kiedy mieszkaniec dostarczy komplet oryginalnych dokumentów papierowych, a jednocześnie podczas tej samej wizyty – odbierze tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie.
  3. Odbiór dowodu rejestracyjnego – nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście. W przypadku przygotowania dowodu przez urząd do wydania, pracownik starostwa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu i poprosi go o zgodę na wysłanie go pocztą. Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Starostwo przypomina, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu.
  4. Jeżeli musi zostać dokonana wymiana dowodu rejestracyjnego, wydanie wtórnika, czasowe wycofanie z ruchu, zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu – należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wszystkie dokumenty pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 – wówczas dowód rejestracyjny zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru na adres domowy mieszkańca; warto w dokumentach przesłanych do Starostwa podać swój numer telefonu kontaktowego i adres mejlowy, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. - urząd skontaktuje się w wnioskodawcą. Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego można pobrać ze strony Starostwa.
  5. Pojazdy sprowadzone z zagranicy – należy korzystać z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia; ważne jest, żeby pojazd został ubezpieczony. Urząd rejestruje takie pojazdy tylko w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach kiedy pojazd nie posiada oznaczeń i jest niezbędny dla funkcjonowania właściciela. Nie rejestruje się natomiast pojazdów na wniosek podmiotów gospodarczych sprowadzających pojazdy i prowadzących obrót nimi. Wynika to z faktu, że terminy na zarejestrowanie pojazdu (30 dni od sprowadzenia pojazdu), zgodnie z opinią prawną Związku Powiatów Polskich z powodu działania siły wyższej ulegają zawieszeniu; zgodnie z projektem nowelizacji prawa związanego z COVID-19 termin ma zostać wydłużony do 180 dni (z obecnych 30).
  6. Prawo jazdy – wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP, w pierwszej kolejności urząd wydaje wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwia sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa). Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem mejla.
  7. Wyjaśnienia też wymaga, że za niedotrzymanie terminu na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu lub jego zarejestrowanie (w przypadku sprowadzonych z obszaru UE) ewentualne kary może nakładać w trybie administracyjnym jedynie starosta. Tymczasem Leszek Bizoń już w jednym z wywiadów zapewnił, że jeżeli do dotrzymania terminu nie doszło z powodu sytuacji związanej z COVID-19 a mieszkaniec nie mógł skorzystać z innej możliwości kontaktu z urzędem, to postępowania w tej sprawie nie będą wszczynane i żadne kary nie zostaną nałożone. (art)
  • Numer: 13 (1010)
  • Data wydania: 31.03.20
Czytaj e-gazetę