środa, 27 stycznia 2021

imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony

RSS

Kącik ZUS

19.11.2019 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Miałem zawał i chorobę nowotworową. Od trzech lat jestem na rencie i wkrótce kończy mi się okres, na który mam ją przyznaną. Wyniki badań lekarskich są dobre. Skończyłem 63 lata i 6 miesięcy. Za dwa tygodnie mam wyznaczony termin komisji lekarskiej w sprawie renty. Czy jest szansa, że będę miał ją przedłużoną do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego?

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustala zdolność lub niezdolność do pracy na podstawie bezpośredniego badania oraz przedłożonych dowodów medycznych. Dopiero na podstawie wydanego orzeczenia będzie można ustalić dalsze prawo do renty.

Ile teraz wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? Czy jest ustalona taka kwota?

Minimalna wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1100 zł brutto.

Jestem rencistą już od ośmiu lat. Mam ją naliczoną na podstawie zarobków z 10 kolejnych najlepszych lat wybranych z całego okresu ubezpieczenia. Otrzymuję prawie 3.5 tysiąca złotych. Wkrótce kończę 65 lat. Obawiam się. że emerytura wyliczona ze składek będzie znacznie niższa. Słyszałem. że dopóki nie złożę wniosku o emeryturę, to ZUS nadal będzie mi wypłacał rentę. Czy to prawda? Czy jest szansa, abym dalej uzyskiwał rentę, a nie emeryturę?

Nie ma możliwości pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Po uzyskaniu przez Pana powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65 urodzin, ustaje prawo do renty. Od tego momentu będzie miał Pan wypłacaną emeryturę. Jeżeli ma Pan ustaloną rentę do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego i nie złoży Pan wniosku o emeryturę, to wyliczymy ją z urzędu. Jeżeli okazałoby się, że jest niższa, ZUS wypłaci emeryturę w wysokości dotychczas pobieranej renta.

  • Numer: 47 (991)
  • Data wydania: 19.11.19
Czytaj e-gazetę