Czwartek, 17 czerwca 2021

imieniny: Laury, Alberta, Marcjana

RSS

120 tys. zł do podziału z budżetu obywatelskiego

01.10.2019 00:00 sub

Do końca października mieszkańcy Radlina mogą składać pomysły w ramach budżetu obywatelskiego. Proponować mogą praktycznie wszystko - od inwestycji po imprezy.

RADLIN Masz pomysł na zagospodarowanie skweru, a może unowocześnienie placu zabaw, czy remont chodnika? Włodarze Radlina zapraszają do udziału w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. - Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje działań lub inwestycji, które będą realizowane w 2020 r. - mówią urzędnicy. - Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu - dodają.

Od inwestycji po imprezy

Zgłaszane przez mieszkańców propozycje dotyczyć mogą m.in. budowy placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, prowadzenia programów edukacyjnych oraz organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Natomiast nie mogą być realizowane zadania, które m.in. miałaby przebiegać na terenach niebędących własnością miasta, generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysoko w stosunku do wartości projektu oraz stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wartość jednego projektu nie powinna przekraczać 40 tys. zł. Włodarze planują przekazać do rozdysponowania 120 tys. zł.

Wybór należy do mieszkańców

Propozycje należy składać od 7 do 31 października za pośrednictwem formularza, który dostępny jest na stronie internetowej www.budzet.radlin.pl. Zgłoszone pomysły muszą uzyskać również pisemne poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta. Propozycje, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną przedstawione mieszkańcom, którzy w głosowaniu wskażą te najbardziej potrzebne. Głosowanie będzie trwało od 20 listopada do 5 grudnia. Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać swój głos tylko na jeden projekt. O kolejności pomysłów do realizacji zdecyduje suma punktów uzyskanych w głosowaniu. W takiej kolejności sfinalizowane zostaną projekty, aż do wyczerpania puli zabezpieczonych pieniędzy. Wyniki zostaną ogłoszone w połowie grudnia.

Ważna zmiana

Nowością w wymaganiach, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w porównaniu do zeszłych edycji jest warunek o jego ogólnodostępności. Konsekwencją tego zapisu, jest zapewnienie każdemu przysłowiowemu Kowalskiemu możliwości skorzystania ze zrealizowanego pomysłu. W efekcie np. zeszłoroczny projekt wyposażenia sal przedszkolnych w odświeżacze powietrza w tym wypadku nie zostałby już zrealizowany, ponieważ jest skierowany do określonej grupy mieszkańców - w tym wypadków tylko i wyłącznie przedszkolaków.(juk)

Co zrobiono w ramach budżetu obywatelskiego?

W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego do realizacji wyłoniono cztery projekty. Wykonano: boisko do piłki plażowej na terenie Parku Leśnego na Obszarach, ekologiczną ławkę do ładowania sprzętu elektronicznego w centrum miasta, zorganizowano festyn związany z nadaniem patrona Szkole Podstawowej nr 3 oraz zbudowano wiaty przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 2. Natomiast w ramach drugiej edycji przedsięwzięcia zrealizowano: lekcje żywej historii i tradycji Koła Gospodyń Wiejskich, interaktywnego podwórko przy Szkole Podstawowej nr 4, wyposażenie sal przedszkolnych w odświeżacze powietrza, powstanie sali dydaktycznej na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz budowa trybuny dla kibiców przy boisku na ul. Mariackiej.

  • Numer: 40 (984)
  • Data wydania: 01.10.19
Czytaj e-gazetę