środa, 26 czerwca 2019

imieniny: Jana, Pawła, Miromira

RSS

Jerzy Buzek w Wodzisławiu: zamiast wieczystego wojowania mamy wieczyste negocjowanie

26.03.2019 00:00 sub

Były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecnie europarlamentarzysta prof. Jerzy Buzek spotkał się z samorządowcami powiatu wodzisławskiego. Mówił o przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, a dokładnie o środkach, z których będą mogły czerpać samorządy.

WODZISŁAW ŚL. Były premier Jerzy Buzek przyjechał 22 marca do Wodzisławia Śl. Głównym celem jego wizyty był udział w wydarzeniu, nad którym sprawował patronat - chodzi o Międzynarodowy Konkurs Językowy organizowany w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.

Przy tej okazji prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca i starosta wodzisławski Leszek Bizoń postanowili zaprosić prof. Jerzego Buzka na spotkanie w gronie samorządowców, urzędników i przedstawicieli samorządu gospodarczego z terenu całego powiatu. Spotkanie odbyło się w wodzisławskiej bibliotece.

Były drogi, będą...

Jerzy Buzek opowiadał o swojej działalności w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Mówił też o planach Brukseli dotyczących przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, czyli po 2020 r. Przypomniał, że w ramach poprzednich budżetów Polska czerpała duże środki na budowę kanalizacji czy na drogi. Teraz priorytety będą nieco inne. - Wcześniej języczkiem uwagi były sprawy komunalne. Później kładziono nacisk na inwestycje. Teraz zaczynamy przechodzić na projekty społeczne. To one zadecydują o sukcesie całego kraju - zapowiedział Jerzy Buzek.

Więcej dla seniorów

Zgodnie z planami aż czterokrotnie ma wzrosnąć pula środków na politykę senioralną. W tym na promowanie idei uczenia się przez całe życie, na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego czy aktywizację zawodową osób starszych. - Projekty dotyczące osób starszych mogą mieć w najbliższym czasie największe znaczenie - zapewnił europarlamentarzysta. Ma to związek ze starzeniem się społeczeństwa w Europie. Jako ciekawostkę prof. Buzek podawał przykłady rozwiązań stosowanych przez niektóre urzędy pracy. Tworzone są specjalne „okienka” dedykowane seniorom. Tam mogą oni zapoznać się z ofertami zatrudnienia dedykowanymi osobom starszym. Chodzi o to, by osoby, które czują się sprawne, aktywne i mają chęć pracować, miały taką możliwość, z korzyścią dla całego społeczeństwa, bo przecież w wielu krajach brakuje rąk do pracy. Z zastrzeżeniem, że nie będą to zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.

Potrojony ma zostać budżet na programy związane z wymianą uczniów czy studentów. - Weźcie to pod uwagę, to dotyczy waszych szkół, waszej młodzieży - przypomniał europarlamentarzysta.

Samorządowcy pytali o rewitalizację

Ważną pozycją w kolejnej perspektywie unijnej będzie również rewitalizacja miast i gmin. To propozycja w ramach funduszu sprawiedliwej transformacji. Ten punkt szczególnie zainteresował naszych samorządowców. Pytania zadawali m.in. wójt Mszany Mirosław Szymanek czy sekretarz Rydułtów Krzysztof Jędrośka. - Dotyczy to modernizacji energetyki i rewitalizacji miast i gmin - zapowiedział prof. Buzek. Podkreślił, że środki na ten cel będą znaczące, a co ważne - Górny Śląsk jest największym okręgiem w całej Europie, który o te fundusze może się starać. - Ale trzeba mieć dobre projekty, proszę o tym pomyśleć już teraz - zachęcał samorządowców. Co istotne - lepiej oceniane mają być wnioski sieciowe, czyli oparte na współpracy pomiędzy samorządami, a nie indywidualne - konkurujące ze sobą.

Prof. Buzek zapowiedział, że mniejszy natomiast nacisk zostanie położony na inwestycje i rolnictwo. Pojawiły się też nowe priorytety, jak wsparcie krajów strefy Euro oraz krajów do niej aspirujących. Więcej pieniędzy ma być za to na rzecz małych i średnich firm.

Wtrącił, że obecny rząd nie ma mocnej pozycji jeśli chodzi o negocjowanie w UE. Poruszył też temat tego, że Polska nie zgodziła się na przyjęcie uchodźców.

Były premier pozwolił też sobie na komentarz w nieco żartobliwym tonie. - Europejczycy wojowali ze sobą całe stulecia. „Wieczysty pokój” za „wieczystym pokojem”. A jak długo one trwały? 10, 15, 20 lat... Teraz w Europie wieczyste wojowanie zostało zastąpione wieczystym negocjowaniem. Zamiast wojować siedzimy przy stole i próbujemy wypracować wspólne stanowisko - stwierdził. Później mówił już zupełnie poważnie o znaczeniu Unii Europejskiej. Podkreślał, że wspólnota daje poczucie bezpieczeństwa, stabilność, wzajemny szacunek. - To ważniejsze wartości od pieniędzy - zakończył. (mak)

  • Numer: 13 (958)
  • Data wydania: 26.03.19
Czytaj e-gazetę