Wtorek, 26 marca 2019

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Kącik ZUS

05.02.2019 00:00 sub

Odpowiada Beata Kopczyńska rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Słyszę różne opinie, że zasiłek chorobowy raz płaci pracodawca, raz ZUS. O co w tym chodzi, kiedy zasiłek chorobowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a kiedy pracodawca?

Pracodawca wypłaca pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia -za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dwutygodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby odnosi się do niezdolności do pracy przypadającej w następnych latach po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył pięćdziesiąty rok życia. Jeśli pracownik choruje dłużej niż odpowiednio 33 dni lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS i uprawnionych pracodawców zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kwotę wypłaconych zasiłków chorobowych pracodawca - płatnik zasiłków potrąca z bieżących składek na ubezpieczenia społeczne.

Jestem na zasłużonej emeryturze, na którą przeszedłem kilka lat po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale siedzenie w domu trochę mnie przygnębia. Zastanawiam się nad założeniem swojej małej firmy. Jakie składki opłaca przedsiębiorca emeryt?

Jeśli ma Pan prawo do emerytury i chce prowadzić pozarolniczą działalność, to składki na ubezpieczenia społeczne z tej działalności są dla Pana dobrowolne. Oznacza to, że opłaca Pan składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko wtedy, gdy tego Pan chce. Jeśli wystąpi Pan o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, należy wówczas też opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie można natomiast przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Będzie Pan objęty dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi od dnia, który podany zostanie we wniosku (w formularzu ZUS ZUA), nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go Pan złoży. Ubezpieczenia te natomiast ustaną: od dnia, który podamy we wniosku o wyłączenie z ubezpieczeń (w formularzu ZUS ZWUA), nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym go złożymy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych; od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacimy w terminie składek; od dnia, w którym przestaniemy prowadzić działalność.

Dla emeryta, który prowadzi działalność gospodarczą, ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe (nie płaci się składki na to ubezpieczenie tylko wtedy, gdy spełnione zostaną podane niżej warunki). Jest się objętym tym ubezpieczeniem od dnia rozpoczęcia działalności do jej zaprzestania. Nie podlegamy temu ubezpieczeniu w okresie, na który zawieszamy działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nie musimy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdy miesięczna emerytura nie przekracza minimalnego wynagrodzenia oraz gdy spełniony zostanie jeden z następujących warunków: osiągamy przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury albo opłacamy podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Jeśli spełnione zostaną te warunki, to podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie opłacamy składki na to ubezpieczenie. Oznacza to, że musimy zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i składać dokumenty rozliczeniowe, w których wykazuje się podstawę wymiaru oraz składkę wynoszącą zero.

  • Numer: 6 (951)
  • Data wydania: 05.02.19
Czytaj e-gazetę