Poniedziałek, 25 marca 2019

imieniny: Marioli, Dyzmy, Wieńczysława

RSS

Kącik ZUS

28.08.2018 00:00 red.

Beata Kopczyńska, rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Wiem, że ZUS sprawdza firmy. Od dwóch lat prowadzę własny biznes, od niedawna mam też pracowników. Słyszałam, że ZUS może kontrolować pracodawców. Chciałabym wiedzieć, co jest sprawdzane podczas takiej kontroli przez inspektora z ZUS?

Jednym z ustawowych zadań ZUS jest kontrola płatników składek, w tym przedsiębiorców. Kontrole są prowadzone okresowo. Przed rozpoczęciem kontroli ZUS zawiadamia przedsiębiorcę o terminie kontroli i jej zakresie. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż 7 dni od odebrania zawiadomienia. Jeśli u przedsiębiorcy kontrolę prowadzi inna instytucja, to inspektor kontroli z ZUS ustali inny termin. Kontrola, prowadzona jest w siedzibie firmy, miejscu prowadzenia działalności, biurze rachunkowym lub w ZUS. Inspektor sprawdzi, czy firma prawidłowo wykonuje swoje obowiązki wobec ZUS, m.in. czy zgłasza pracowników do ubezpieczeń, czy prawidłowo nalicza i opłaca składki, czy dobrze wypłaca zasiłki, czy prawidłowo wystawia zaświadczenia i wnioski o emerytury i renty dla pracowników. Czas trwania kontroli zależy od wielkości firmy i wynosi od 12 do 48 dni. Podczas kontroli trzeba udostępnić inspektorowi konieczną dokumentację (również elektroniczną). Po zakończeniu kontroli inspektor kontroli przygotuje protokół, który zawiera szczegółowe ustalenia.

  • Numer: 35 (928)
  • Data wydania: 28.08.18
Czytaj e-gazetę