środa, 12 sierpnia 2020

imieniny: Klary, Lecha, Hilarii

RSS

Kącik ZUS

26.09.2017 00:00 sub

Odpowiada Aldona Węgrzynowicz rzecznik regionalny ZUS Województwa Śląskiego

Mąż w czerwcu skończył 65 lat. Czy zgodnie z nową ustawą może w październiku przejść na emeryturę? Ma wątpliwości, bo ktoś mu powiedział, że mogą pójść tylko ci, którzy 65 lat skończą po wprowadzeniu ustawy, czyli po 1–szym października 2017 r.

Nie jest to prawdą. Na emeryturę mogą przejść także osoby, które przed 1 października 2017 roku ukończyły wiek emerytalny obniżony do 60/65 lat, ale przed tym dniem nie ukończyły podwyższonego wieku emerytalnego, tj.: kobiety urodzone po 30.06.1956, a przed 1.10.1957 oraz mężczyźni urodzeni po 30.06.1951, a przed 1.10.1952.

Żona urodziła się w kwietniu 1956 roku. Według decyzji o ustaleniu kapitału początkowego z dnia 19.03.2010 miała przepracowane łącznie składkowe:16 lat i nieskładkowe – macierzyński urlop 5 lat i 9 m–cy . Obecnie jeszcze pracuje. Jak wygląda jej sprawa z przejściem na emeryturę ? Jakie zmiany są przy ustalaniu wysokości emerytury uwzględniając urlop macierzyński – bo podobno też są jakieś zmiany ?

Zmiany, o które Pan pyta dotyczą wyliczenia kapitału początkowego. Wprowadziła je ustawa z dnia 5 marca 2015 roku, a która weszła w życie od 1 maja 2015 roku. Osobą, które przebywały na urlopach wychowawczych okres ten jest liczony po 1,3 % za każdy miesiąc, analogicznie jak okresy składkowe. Przy czym należy pamiętać, że okres ten nadal pozostaje okresem nieskładkowym. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Pana żona złożyła już teraz wniosek o przeliczenie kapitału początkowego w związku ze zmianami jakie miały miejsce w 2015 roku.

W ubiegłym roku w październiku skończyłam 60 lat i powinnam pracować do ukończenia 61 lat i 4 miesięcy, czyli do lutego przyszłego roku. Jak to wygląda, gdybym chciała przejść na emeryturę w październiku. Koleżanki chcą odejść na emeryturę nawet we wrześniu, bo chodzą słuchy, że później, po wrześniu, będą obniżone emerytury.

Obniżanie emerytur w związku z wejściem z życie ustawy obniżającej wiek emerytalny to plotka. Ustalanie wysokości emerytury pozostaje na tych samych zasadach. Podstawę obliczenia emerytury stanowią składki na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowane na ostatni dzień miesiąca, poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje emerytura z FUS oraz zwaloryzowany kapitał początkowy. Podstawa obliczenia emerytury z FUS zostanie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia.

  • Numer: 39 (880)
  • Data wydania: 26.09.17
Czytaj e-gazetę