Niedziela, 28 lutego 2021

imieniny: Romana, Makarego, Lutomira

RSS

Ekonowiny: Balon wkrótce się wzniesie

09.05.2017 00:00 red

31 marca na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) połączona z prezentacją balonu badawczego. 

W uroczystości wzięli udział: prof. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr Mariola Jabłońska – kierownik ULKA, Witold Filus – kapitan kierujący balonem oraz Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na razie balon przeszedł pomyślnie loty testowe, a teraz pozostaje jedynie czekać na dobrą pogodę i pierwsze pomiary powietrza z wysokości.

Dzięki powstaniu projektu, w którym będą brali udział naukowcy i studenci z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii możliwe będzie kształcenie w zakresie monitoringu stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Możliwe będą także badania składników gazowych i aerozoli powietrza, pobór próbek na różnych wysokościach, do pułapu 4 km. Da to cenny materiał badawczy i informacyjny, do wykorzystania nie tylko przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

Jest to kolejny projekt naukowy, który może liczyć na wsparcie Funduszu. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło 300.000 PLN. Od początku istnienia Funduszu Uniwersytet Śląski otrzymał na rozwinięcie bazy dydaktyczno-naukowej, zakup sprzętu, między innymi specjalistycznego mikroskopu skaningowego blisko 7 milionów złotych.

(eco)

  • Numer: 19 (860)
  • Data wydania: 09.05.17
Czytaj e-gazetę