Niedziela, 24 stycznia 2021

imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

RSS

Epidemia koronawirusa:

W skrócie - powiat wodzisławski

26.02.2003 00:00

REGION

 • Do 3 marca przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Ogłoszono właśnie 5 edycję programu. O stypendium mogą starać się wszyscy studenci zamieszkujący województwo śląskie. Muszą oni udokumentować swoją trudną sytuację materialną oraz dobre wyniki w nauce (wymagana średnia ocen to minimum 4,5). Wnioski o pomoc należy składać wyłącznie na odpowiednim formularzu, który dostępny jest na stronie internetowej www.sfs.katowice.pl. Śląski Fundusz Stypendialny dotychczas pomógł finansowo blisko setce osób, przeznaczając na ten cel ponad 100 tysięcy złotych.

POWIAT

 • 5 marca o godz. 9.00, w Państwowej Szkole Muzycznej w Wodzisławiu, odbędą się powiatowe eliminacje kolejnego już Konkursu Recytatorskiego. Mogą w nich uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby starsze. Kolejnym etapem rywalizacji będą eliminacje rejonowe, a nas-tępnie wojewódzkie. Ostatecznie najlepsi zmierzą się w wielkim finale. W ramach konkursu prowadzony będzie turniej recytatorski, turniej Teatrów Jednego Aktora, turniej poezji śpiewanej i kategoria „wywiedzione ze słowa”. Uczestnikami wszystkich turniejów mogą być wyłącznie soliści, a wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury czy klub). Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich konkursach i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Chętni mogą się zgłaszać do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. (ul. Pszowska 92 a). Termin składania kart uczestnictwa upływa 27 lutego.
 • 26 lutego o godz. 9.00, w Zes-pole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich rozpoczął się VI Przegląd Inscenizacji Teatralnych w Języku Niemieckim. W przeglądzie bierze udział 140 uczniów z 10 szkół - nie tylko powiatu wodzisławskiego. Oprócz przedstawicieli starostwa i kuratorium oświaty, a także Mniejszości Niemieckiej, zaproszenie otrzymali przedstawiciele Instytutu Goethego z Krakowa.

POWIAT

 • Radni przyjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-podarki Wodnej w wysokości 1 472 760 zł. Pieniądze przekazane będą na dofinansowanie termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu. Pożyczka ma być spłacona w latach 2003 - 2012.
 • Wspólną deklarację na temat stworzenia polsko - czeskiej strefy aktywizacji gospodarczej podpisał starosta Dolnej Lutynii Lubomir Gerloch i powiatu wodzisławskiego Jan Materzok. Strefa ta to 308 hektarów w gminie Dolna Lutynia i 180 hektarów w Gorzycach. Po stronie polskiej najważniejsza będzie budowa Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Do koncepcji jego budowy samorządowcy przekonać muszą polską stronę rządową. Okazją do tego ma być wiosenna wizyta w Wodzisławiu Śląskim ministra Marka Pola.

WODZISŁAW

 • Jeszcze do 28 lutego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu, od godz. 9.30 do 14.00, ofiary przestępstw mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Akcja organizowana jest w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
 • Kolejne spotkanie z Clive’m Harrisem odbędzie się 11 marca. Wszystkie zainteresowane osoby, a nie posiadające jeszcze bezpłatnych biletów, mogą je dodatkowo odbierać we wtorek 4 marca od godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kubsza. Również tutaj zorganizowane zostanie samo spotkanie.
 • Na jutrzejszej sesji Rady Miasta (27 lutego) radni podejmą decyzję w sprawie zmiany uchwały z września ubiegłego roku dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. Mowa będzie również o planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto radni mają wyrazić swój sprzeciw wobec obniżenia nakładów na świadczenia zdrowotne przez Śląską Regionalną Kasę Chorych. Przedstawione zostaną również wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w 2002 r.
 • 24 lutego prezydent miasta, Adam Krzyżak, na coroczne spotkanie zaprosił emerytów i rencistów pracujących przed laty w wodzisławskim magistracie.

RYDUŁTOWY

 • 28 lutego o godz. 15.30 w ryduł-towskim Urzędzie Miasta rozpocznie się sesja Rady Miasta. Główne tematy, które będą poruszane to: wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta oraz dofinansowanie klubu sportowego.

PSZÓW

 • Mieszkańcom Pszowa zostały przywrócone wszystkie ulgi na linię autobusową nr 14 PKM Racibórz. Można kupować bilety zniżkowe i nie obawiać się kary.
 • 26 lutego w Pszowie na ul. Paderewskiego zostanie zorganizowany pokaz budowy kanalizacji metodą bezwykopową. Przygotowano go z myślą o władzach okolicznych gmin.
 • 26 lutego o godz. 15.30 w sali konferencyjnej na stadionie KS „Górnik” zostanie zorganizowane walne zebranie klubu sportowego.

RADLIN

 • W galerii „Na poddaszu”, która mieści się w budynku Urzędu Miasta, oglądać można wystawę Stanisławy Wojtyny. Artystka jest mieszkanką Wodzisławia. Nie tylko maluje, ale również pisze wiersze. Zarówno prace plastyczne jak i jej twórczość pisarska dotyczy relacji z najbliższymi osobami oraz spraw ogólnych dotykających każdego z nas.
 • Na sesji Rady Miasta Radlin, która odbędzie się 27 lutego, odbędzie się m.in. złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego, przedstawiona zostanie informacja nt. inwestycji „Rozbudowa Gimnazjum” oraz omówiona zostanie również inwestycja „Karkoszka II”. W planie jest także podjęcie uchwały w sprawie banku prowadzącego obsługę bankową budżetu miasta. Przedstawiona zostanie także informacja z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Inwestycji Miejskich.
 • Władze Radlina od kilku lat zajmują się utrzymaniem dróg powiatowych na zasadzie porozumienia z wodzisławskim Starostwem. Miasto przejmuje wszystkie kompetencje i obowiązki administratora drogi otrzymując na ten cel dotację, która w tym roku wynosi ponad 226 tys. zł. Na terenie Radlina znajduje się prawie 15,5 km dróg powiatowych - są to ulice: Rydułtowska, Hallera, Korfantego, Wiosny Ludów, Rymera, Rogozina, Sokolska, Napierskiego, Domeyki, Kominka, Głożyńska i Chrobrego. Dotacja przekazywana przez powiat nie wystarcza nawet na remonty tych dróg - a zaledwie na łatanie dziur. Do ich utrzymania Radlin dokłada z własnego budżetu 213,5 tys. zł.
 • Przyjęty przez Radę Miejską program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewiduje prowadzenie wielu działań profilaktycznych. Kontynuowana będzie działalność rodzinnego punktu konsultacyjnego oraz świetlicy środowiskowej (w tzw. Koksowniku) oraz jej filii, realizowane będą programy psychoedukacyjne dla środowisk zagrożonych patologią. Przewiduje się zorganizowanie obozu wypoczynkowo-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz półkolonii w okresie zimowym i letnim. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kontrolować prawidłowość funkcjonowania sklepów i lokali gastronomicznych handlujących alkoholem.
 • Numer: 9 (161)
 • Data wydania: 26.02.03