Niedziela, 20 października 2019

imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

RSS

Śpiewacy z laurami

09.10.2002 00:00
Osiemdziesięciolecie swojego istnienia obchodził chór męski „Polonia”, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie. Podczas uroczystej akademii z okazji tego jubileuszu zasłużonym śpiewakom wręczono odznaki przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Srebrną odznakę otrzymał Stanisław Ciupek a honorowe odznaki ze złotym laurem - Jan Strodula i Aleksander Koźluk. Na ręce prezesa „Polonii” Tadeusza Walochy przedstawiciele władz miasta przekazali okolicznościowy puchar, nie zabrakło też życzeń od przedstawicieli PZChiO oraz zaprzyjaźnionych chórów.

„Polonia” należy do najstarszych chórów męskich na Śląsku, powstała w złotym okresie śląskiego śpiewactwa. Ma wszelkie predyspozycje, żeby być strażnikiem śpiewaczych tradycji - taką opinię o jubilacie przesłał w swoim liście prezes Śląskiego Oddziału PZChiO Rajmund Hanke. Prezes Walocha szczególne podziękowania skierował do wieloletniego dyrygenta „Polonii” Jerzego Michalskiego. Oficjalna część jubileuszowych uroczystości zakończyła się krótkim koncertem chóru-jubilata.

Powstanie radlińskiej „Polonii” wiąże się z ożywieniem polskiego ruchu narodowego w okresie walki o powrót Górnego Śląska do Macierzy. Istniejący przy ówczesnej kopalni „Emma” (dziś „Marcel”) niemiecki chór robotniczy (Arbeitergesangverein) został przekształcony w polski zes-pół śpiewaczy. Podczas zebrania założycielskiego w styczniu 1922 r. na wniosek Pawła Nawrata nadano chórowi patriotyczną nazwę „Polonia”. Pierwszym prezesem został Andrzej Wiesiołek. W okresie międzywojennym chór rozwijał swoją działalność i podnosił poziom artystyczny zajmując czołowe lokaty na zjazdach okręgowych. Po wybuchu wojny nastąpiła przerwa, ale bardzo szybko po jej zakończeniu - już w czerwcu 1945 r. wznowiono działalność „Polonii”. Po kilku miesiącach odbył się pierwszy koncert, potem radlińscy śpiewacy występowali podczas imprez artys-tycznych w wielu miejscowościach na Śląsku. W 1948 r. ufundowano nowy sztandar.

W 1957 r. chór wystąpił w Polskim radiu a dużym sukcesem było zdobycie Srebrnego Lauru na Festiwalu Chórów Amatorskich w Katowicach w 1965 r. Na przełomie lat 60. i 70. „Polonia” przeżywała kryzys w swojej działalności, który udało się przezwyciężyć.  W 1995 r. radlińscy śpiewacy zajęli pierwsze miejsce w Turnieju Chórów męskich w Chrzanowie, zdobywając nagrodę przechodnią burmistrza tego miasta. Rok później chór zajął również pierwsze miejsce podczas festiwalu im. ks. A. Skrobola w Jastrzębiu Zdroju. Najpoważniejszym problemem, z którym boryka się zespół jest brak nowych członków. Starszych śpiewaków naturalną koleją losu ubywa, a młodych trudno pozyskać dla pieśni chóralnej.

(jak)

  • Numer: 41 (161)
  • Data wydania: 09.10.02