Czwartek, 17 października 2019

imieniny: Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

RSS

Pieniądze czekają

04.09.2002 00:00
W kasie starostwa pozostało jeszcze 300 tys. zł z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Trzykrotnie mniejsza pula pozostała na pożyczki dla osób niepełnosprawnych, rozpoczynających działalność gospodarczą lub rolniczą.

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-nosprawnych. Warunkiem zwrotu kosztów jest zatrudnienie, przez co najmniej 54 miesiące, osoby niepeł-nosprawnej, skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.  Maksymalna kwota, którą można uzyskać na stworzenie jednego miejsca pracy wynosi 55 tys. zł (25-krotne przeciętne wynagrodzenie). Zakładając wykorzystanie maksymalnych kwot, przypadających na jedno stanowisko pracy, starostwo powiatowe dysponuje środkami, które pozwolą na refundację pięciu tego typu stanowisk. Pracodawca, chcący utworzyć miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, musi wypełnić odpowiedni wniosek, który można pobrać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Ten z kolei oceniony zostanie przez specjalny zespół, powołany przez starostę.

Jeżeli opinia będzie pozytywna, pracodawca podpisze umowę, na mocy której, po stworzeniu miejsca pracy i przedstawieniu odpowiednich faktur oraz dokumentów, otrzyma zwrot poniesionych kosztów. Wcześniej jednak musi on uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Z możliwości dotacji skorzystali właściciele wodzisławskiej spółki rodzinnej „Ostrawa”, mającej statut zakładu pracy chronionej. Obecnie pracuje tam 35 osób niepełnosprawnych, co stanowi 80 procent całej załogi. Spółka prowadzi różnego rodzaju działalność, a osoby niepełnosprawne zatrudnione są m.in. w restauracji, jadłodajni, cukierni, szwalni, a także pralni. Większość załogi pracuje u nas dłużej niż pięć lat, więc za te miejsca pracy nie otrzymujemy już dotacji z PFRON - u. Wiele się jednak u nas nauczyli i zdobyli niezbędne doświadczenie. Są pracownikami dobrymi, więc pracują nadal. Z doświadczenia wiem, że jeżeli miejsce pracy przystosuje się odpowiednio do potrzeb osoby niepeł-nosprawnej to wydajność pracy jest bardzo wysoka” - podkreśla Danuta Bąk - współwłaściciel spółki. 

Niepełnosprawni pozostający bez pracy mogą również skorzystać z pożyczki. Przeznaczona jest ona dla tych osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą lub rolniczą i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jej wysokość nie może być większa od 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie pożyczki wynosi natomiast 5%. Kwotę oprocentowania rozkłada się na cały okres spłaty pożyczki, który nie może być dłuższy niż 48 miesięcy.

Rafał Jabłoński

  • Numer: 36 (156)
  • Data wydania: 04.09.02