Poniedziałek, 25 maja 2020

imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

RSS

Nadzieja na pieniądze

17.01.2001 00:00
Tegoroczny budżet Marklowic wyniesie 9,9 mln zł, został on uchwalony przez radnych w grudniu, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ale dyskusja nad programem inwestycyjnym zostanie przeprowadzona w pierwszym kwartale tego roku.  
Niektóre zadania inwestycyjne, które będziemy finansować z tegorocznego budżetu zostały już ustalone w poprzednich latach - mówi wójt Tadeusz Chrószcz. Rozpoczęły się już procedury związane z budową gimnazjum, w maju mają się rozpocząć prace. Drugą taką inwestycją jest budowa kanalizacji po stronie zachodniej ul. Wiosny Ludów. Jest to teren bardzo ważny dla rozwoju gminy, przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Otrzymamy na ten cel 410 tys. euro, ale musimy z własnego budżetu przeznaczyć 1,3 mln zł. Również na przygotowanie drugiego etapu strefy aktywności gospodarczej gmina dostanie dotację ze środków europejskich z funduszu PHARE 2000. Natomiast Central European Linkage Project z Pittsburga przekaże połowę kosztów ocieplenia budynku przedszkola czyli 36 tys. zł. Jest to stary, 160-letni obiekt pierwszej szkoły w Marklowicach, który wymaga gruntownej modernizacji, żeby w przyszłości nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z powtarzającymi się remontami. To są tegoroczne inwestycje wiodące, reszta będzie uzgadniana z radnymi w najbliższym czasie.

Marklowicki budżet jest w znacznym stopniu uzależniony od opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez Rybnicką Spółkę Węglową. W ostatnim czasie gmina miała spore kłopoty z uzyskaniem należnych jej pieniędzy. Trzeba było w znacznym stopniu ograniczać wydatki na czym szczególnie cierpiały inwestycje. W 2000 r. początkowo nie przewidywano żadnych poważniejszych robót właśnie ze względu na niepewność dochodów uzyskiwanych od górnictwa. Potem gminie udało się pozyskać część tych pieniędzy. Wójt Tadeusz Chrószcz ma nadzieję, że Rybnicka Spółka Węglowa będzie w większym stopniu regulować swoje należności. W ciągu ostatnich dwóch lat można bowiem zaobserwować poprawę sytuacji w RSW.

W tegorocznym marklowickim budżecie ponad 3 mln zł przeznaczono na gospodarkę komunalną, z czego na inwestycje zaplanowano 2,7 mln zł. Wydatki związane z oświatą wyniosą prawie 2,5 mln zł, w tym 425 tys. zł przewidziano na budowę gimnazjum. Na funkcjonowanie urzędu gminy w budżecie przeznaczono 1,8 mln zł, na opiekę społeczną - 380 tys. zł, na przedszkola i świetlice - 533 tys. zł, kulturę (w tym utrzymanie biblioteki) - 215 tys. zł a na kulturę fizyczną i sport - 107 tys. zł. Jak mówi wójt w budżecie przewidziano wzrost płac dla pracowników urzędu tylko o 3%, radni nastawili się na oszczędności w wydatkach ze względu na konieczność budowy gimnazjum.

(jak)
  • Numer: 3 (71)
  • Data wydania: 17.01.01