Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Maseczki obowiązkowe także w pracy. Jest jeden warunek

08.12.2020 00:00 red

Rząd nałożył obowiązek zakrywania ust i nosa w pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż 1 osoba.

Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w stanie epidemii. Na szczególną uwagę zasługuje paragraf dotyczący obowiązku zakrywania ust i nosa. W porównaniu do wcześniejszego rozporządzenia, dodano do niego kolejny punkt, stanowiący, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Obostrzenie to obowiązuje do 27 grudnia.

Przypominamy, że aktualnie obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje m.in.: na ulicy i placu, w sklepie, w autobusie, na bulwarze, na cmentarzu, w miejscu postoju pojazdów, na parkingu leśnym, na terenie nieruchomości wspólnych (klatka schodowa, winda), na targowiskach, w obiektach usługowych, w zakładach pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, a także w obiektach użyteczności publicznej (np. dworzec, kościół, poczta, przychodnia, urząd).

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie obowiązuje m.in. na terenie: parku, zieleńca, rodzinnego ogródka działkowego, a także w samochodzie (pod warunkiem, że nie jest to autobus lub bus komunikacji zbiorowej). Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są: dzieci (do ukończenia 5. roku życia), osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz cierpiące na zaburzenia psychiczne (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego), osoby mające trudność w samodzielnym założeniu maseczki (za okazaniem zaświadczenia lekarskiego), osoby sprawujące kult religijny (podczas jego sprawowania), uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie (chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej), osoby wykonujące obowiązki sędziego lub trenera, pary w trakcie składania przysięgi małżeńskiej, osoby uprawiające sport, osoby kierujące środkiem komunikacji publicznej (jeśli kabina kierowcy jest oddzielona od pasażerów), żołnierze w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia.

(ż)

  • Numer: 49 (1492)
  • Data wydania: 08.12.20
Czytaj e-gazetę