Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Prezydent Polowy przekazał spółce Unia stadion przy Srebrnej

10.11.2020 00:00 red

Włodarz miasta zdecydował się na użyczenie obiektu klubowi na 3 lata (do końca tej kadencji władz Raciborza). Spółką miejską Unia Racibórz kieruje prezes Krzysztof Sałajczyk.

Nieruchomość oddano z przeznaczeniem a cele wynikające z zadań własnych gminy, realizowanych wspierająco przez podmioty zewnętrzne w zakresie kultury fizycznej oraz działalności rekreacyjnej i rekreacyjno-sportowej.

Sprawę użyczenia prezydent powierzył naczelniczce wydziału gospodarki nieruchomościami Małgorzacie Rudnickiej-Głowińskiej.

Użyczona nieruchomość (lokalizacja na Płoni) ma całkowitą powierzchnię 2,4710 ha.

Teren zabudowany jest budynkami i obiektami sportowymi, w tym m.in.:

 • budynkiem zaplecza stadionu,
 • budynkiem WC,
 • budynkiem gospodarczym,
 • płytą boiska piłki nożnej,
 • boiskiem treningowym,
 • bieżnią do lekkoatletyki,
 • boiskiem piłki ręcznej,
 • widownią otwartą, widownią małą oraz widownią krytą na 500 miejsc,
 • bramą stalową, ogrodzeniem płyty boiska oraz ogrodzeniem boiska piłki ręcznej.

Szczegółowe ustalenia reguluje umowa użyczenia, spisana na podstawie niniejszego zarządzenia.

(r)

 • Numer: 45 (1488)
 • Data wydania: 10.11.20
Czytaj e-gazetę