Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Burza w Rudniku. Sprawa przedszkola doprowadziła do lawiny oświadczeń samorządowców

12.11.2019 00:00 red

Były wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka nie zgadza się ze słowami następcy Piotra Rybki, które wypowiedział na łamach „Nowin Raciborskich”. Chodzi o artykuł dotyczący przyszłości przedszkola w Rudniku.

W wydaniu „Nowin Raciborskich” z 22 października ukazał się artykuł dotyczący przyszłości rudnickiego przedszkola. Przypomnijmy, obiekt, w którym obecnie znajduje się placówka, jest niezgodny z przepisami przeciwpożarowymi. Rządzący gminą po konsultacjach z rodzicami postanowili przenieść przedszkole do miejscowej podstawówki, wcześniej jednak przygotowując do tego odpowiednią infrastrukturę (rozbudowując budynek). Zmiany te – według informacji, które uzyskaliśmy – najpewniej zadzieją się wraz z nowym rokiem szkolnym (więcej: nowiny.pl/156655).

W artykule dotyczącym tego tematu zawarliśmy następujące słowa:

Szacuje się, że całość zadania (z pracami budowlanymi oraz wyposażeniem przedszkola) wyniesie ponad 1 mln zł. Na razie nie pojawiło się z żadnej strony finansowego wsparcia, jednak w urzędzie gminy się nie poddają, szukając choćby minimalnego dofinansowania. – Pisaliśmy pisma w różne miejsca, jednak odpowiedziano nam, że były możliwości uzyskania wsparcia finansowego, ale do 2017 roku z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, jednak wtedy z gminy Rudnik nikt nie aplikował o te środku (wówczas wójtem gminy był Alojzy Pieruszka – przyp. red.) – słyszymy od Piotra Rybki, który zaznacza, że inwestycja tak czy inaczej, musi być wykonana.

Na słowa wypowiedziane przez wójta Rybkę kilkanaście dni po publikacji artykułu zareagował jego poprzednik, były wójt Alojzy Pieruszka przesyłając do naszej redakcji oświadczenie. Dzień później trafiło do nas kolejne stanowisko, tym razem była to odpowiedź Piotra Rybki na słowa jego poprzednika. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, bo otrzymaliśmy kolejne, czyli już trzecie oświadczenie w tej sprawie, w którym to A. Pieruszka odpowiada na stanowisko P. Rybki. Poniżej prezentujemy pisma (zachowując oryginalną pisownię).

(mad)


Alojzy Pieruszka

Nowiny Raciborskie z 22 października zawierały artykuł, w którym Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka przedstawił plany przeniesienia rudnickiego przedszkola do szkoły. Taki kierunek rozwiązania problemów z budynkiem przedszkola był rozważany i akceptowany już w poprzedniej kadencji rady gminy, czego rezultatem było umieszczenie środków na adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola, w projekcie budżetu na 2019 rok, który przedłożyłem nowej radzie.

W ubiegłym roku podczas kampanii wyborczej przedstawianych było wiele nieprawdziwych informacji o sprawach rudnickiego przedszkola i szkoda, że nowy wójt kontynuuje te działania podczas pełnienia swojej misji. W artykule „W Rudniku przeniosą przedszkole do szkoły” po przedstawieniu planów na 2020 rok informuje, że były możliwości uzyskania wsparcia finansowego do 2017 roku, ale z gminy Rudnik nikt nie aplikował o te środki – sugerując niekompetencję i nieudolność osób odpowiedzialnych wtedy za stan gminy.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie odmienna gdyż wsparcie działań rozwoju infrastruktury wychowania przedszkolnego było możliwe tylko w ogłoszonym konkursie w 2015 roku. Główne kryteria konkursu (utworzenie nowego oddziału i wzrost ilości dzieci 3 i 4 letnich w przedszkolu) dla przedszkola w Rudniku w latach 2014 – 2015 były nie do spełnienia gdyż dzieci sześcioletnie uczęszczały do szkoły a przedszkole dysponowało jeszcze wolnymi miejscami. Z powodu braku realnej możliwości realizacji wymagań konkursu wniosku nie złożono.

Nieprawdą jest, że takie możliwości były tylko do 2017 r. gdyż w 2019 r. wyłącznie dla naszego subregionu ogłoszony był konkurs, z dofinansowaniem do 95% kosztów, na działania związane z rozwojem infrastruktury wychowania przedszkolnego (https://rpo.subregion.pl/nabory/trwajace/). Nabory zakończono w czerwcu 2019 roku.

Dlaczego obecny wójt nie doprowadził do złożenia takiego wniosku w tak priorytetowej sprawie – jak przedstawiał w kampanii wyborczej–, kiedy miał na to czas ponad pół roku? Prościej obwiniać poprzedników a że gmina utraciła możliwość pozyskania 950 tyś. zł. przy milionowej inwestycji to drobnostka. Pozostawiłem gminę z zadłużeniem pozwalającym na zaciąganie kredytów, ale dlaczego rezygnować z pozyskania tak wysokiego dofinansowania?

Piotr Rybka

Odnosząc się do informacji byłego wójta zarzucającej mówienie nieprawdy w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania we wcześniejszych latach informuję, iż sprawa problemu Przedszkola w Rudniku, była jedną z pierwszych spraw, z jaką, w trybie natychmiastowym, musiałem zapoznać się po objęciu funkcji wójta. Natychmiast podjąłem próbę rozwiązania problemu przedszkola w Rudniku. W budżecie na 2019 rok rzeczywiście zagwarantowano 40.000,00 zł, ale kwota ta nie daje możliwości zabezpieczenia wkładu własnego do projektu budowy przedszkola lub adaptacji innego obiektu na potrzeby przedszkola.

W ogłoszonym konkursie w tym roku moglibyśmy wziąć udział, gdyby przygotowane zostały konieczne dokumenty (np.: ekspertyza ppoż, projekt, kosztorys) w roku 2018, zaraz po zaistnieniu tego problemu.

Natomiast we wcześniejszych latach były możliwości pozyskania pieniędzy na rozwiązanie problemu przedszkola: co potwierdza Subregion Zachodni (projekty w których można było aplikować, a z których nie skorzystano): w okresie od 27.07.2015 do 27.11.2015 r. trwał nabór w ramach poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT, w ramach którego gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie na przebudowę, budowę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od początku kadencji podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania funduszy w celu rozwiązania problemu przedszkola, problem i prośbę o pomoc przedstawiliśmy posłom na Sejm, reprezentującym powiat raciborski, Sejmikowi Województwa, Wojewodzie Śląskiemu. Dotarliśmy również do struktur ministerialnych rządu RP. Nadal szukamy możliwości pozyskania środków na to przedsięwzięcie.

Przykre jest to, że moją wypowiedź odczytuje się jako złą ocenę, wkładając w moje usta zarzut „niekompetencji oraz nieudolności osób odpowiedzialnych wtedy za stan gminy”. Nie było moją intencją obrażenie kogokolwiek, ale przedstawienie rzeczowej informacji, niepodważalnych faktów. Problem pojawił się pod koniec poprzedniej kadencji. Rozumiem, że poprzednicy wykonali wszystko, co było wówczas w mocy.

Cieszy fakt, że Pan Alojzy Pieruszka nadal interesuje się życiem Gminy Rudnik. Doceniając wiedzę i doświadczenie byłego wójta chętnie skorzystam z rad starszego kolegi samorządowca. I zapraszam do współpracy nie tylko w zaistniałym problemie przedszkola w Rudniku.

Alojzy Pieruszka

Miała być zdecydowana, ale miła odpowiedź na moje uzupełnienie a wyszło jak zawsze – winny jest Pieruszka.

W czerwcu 2019 roku, obecny Wójt Gminy Rudniku nie skorzystał z możliwości złożenia wniosku do konkursu – z dofinansowaniem do 95% kosztów– w ramach poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RPSL.12.01.02–IZ.01–24–314/19 na działania związane z rozwojem infrastruktury wychowania przedszkolnego. Powodem miał być brak koniecznych dokumentów, których nie przygotowałem w 2018 roku. Jest to kolejna nieprawda przedstawiana przez Wójta Rybkę gdyż zgodnie z zasadami konkursu można było składać wnioski na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. W ciągu pół roku urzędowania wójt mógł zlecić przygotownie i otrzymać kilka ekspertyz i programów funkcjonalno-użytkowych (projekt z kosztorysami nie jest wymagany), ale nie zrobił nic w tym kierunku a wszystkiemu i tak winny jest Pieruszka. Z takim kłamliwym stanowiskiem obecnego wójta trudno się zgodzić.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku, kiedy jeszcze trwały procedury kontrolne powstały założenia przeniesienia przedszkola, jako samodzielnej jednostki do szkoły w Rudniku z terminem do końca sierpnia 2019 roku przy przewidywanych realnych kosztach około 200 000 złoty. Po zmianie władzy nic z tych założeń nie zrealizowano (tak wygląda praktycznie „korzystanie z rad starszego kolegi samorządowca”) a pojawiły się milionowe koncepcje, na których realizację zaprzepaszczono możliwość uzyskania 95% dotacji z unii europejskiej. Czy nie lepiej zrealizować założenia z 2018 roku a 800 000 złotych przeznaczyć na niezbędna kanalizację deszczowa i drogi na nowym osiedlu w Rudniku?

  • Numer: 46 (1429)
  • Data wydania: 12.11.19
Czytaj e-gazetę