Sobota, 21 września 2019

imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita

RSS

Sprostowanie artykułu: „Poświęciła się rodzinie, świadczenia nie dostanie”

13.08.2019 00:00 red

W związku z artykułem, który ukazał się w „Nowinach Raciborskich” w dniu 30 lipca 2019 r. wypaczający moją wypowiedź dot. świadczenia „Mama 4 Plus” zwracam się do Redakcji o sprostowanie w najbliższym numerze „Nowin Raciborskich”.

W artykule tym przedstawiono mnie, jakobym krytykował swoją partię Prawo i Sprawiedliwość za program „Mama 4 Plus”, w szczególny sposób odnosi się to do umieszczonego zdjęcia z uroczystości obchodów 3 maja w Raciborzu w towarzystwie szefa struktur Prawa i Sprawiedliwości w Raciborzu, które w żaden sposób nie ma nic wspólnego z poruszanym tematem, opatrzonego zupełnie nieprawdziwym podpisem „Poseł Czesław Sobierajski, choć sam jest z PiS, to otwarcie skrytykował swoją partię w sprawie przyznawania pomocy finansowej matkom wielodzietnych rodzin”. Programy społeczne Prawa i Sprawiedliwości, które popieram całym sercem, a do których zalicza się program „Mama 4 Plus” przywracają godne życie dla milionów polskich rodzin i zwykłą ludzką sprawiedliwość. W wypowiedzi nie odnosiłem się do świadczenia „Mama 4 Plus”, które jak najbardziej oceniam bardzo dobrze. Dla wielu matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mogły wypracować sobie emerytury jest to świadczenie, które jest odpłaceniem za ich trud wychowania i poświęcenia dla rodziny, a w ten sposób dla Polski. Po rozmowie w moim biurze poselskim z mamą, która posiadała czworo dzieci, ale jedno z nich zmarło w wieku 5 lat, przedstawiła mi, że odmówiono jej przyznania świadczenia. W związku z powyższym skierowałem w dniu 27 marca 2019 roku interpelację do ministra rodziny pracy i polityki społecznej, w celu wyjaśnienia jak rozumieć przepis, który mówi o wychowaniu co najmniej czworga dzieci aby móc uzyskać powyższe świadczenie. Uważam, że każdy przepis powinien być precyzyjny, aby nie pozostawiał interpretacji dla urzędników. Na interpelację otrzymałem odpowiedź 17 kwietnia 2019 roku podpisaną przez podsekretarza stanu w MRPiPS Marcina Zielenieckiego, która jednak nie do końca rozwiała moje wątpliwości, dlatego też podejmę starania o doprecyzowanie powyższych przepisów.

poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski

  • Numer: 33 (1417)
  • Data wydania: 13.08.19
Czytaj e-gazetę