Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Zmiany albo droższe śmieci albo jedno i drugie...

21.11.2017 00:00 red.

Nie udało się wyłonić zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. Złożono tylko jedną ofertę, która na dodatek przekroczyła szacunki urzędników o około 180 tys. zł.

– W takiej sytuacji są tylko dwie możliwości. Pierwsza to podniesienie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drugą możliwością jest unieważnienie przetargu i wprowadzenie zmian oraz ograniczeń w obowiązującym systemie gospodarki odpadami i ogłoszenie nowego przetargu – tłumaczy wójt Anna Iskała. Na tej podstawie urzędnicy i radni zdecydowali o drugim rozwiązaniu.

Na ostatniej sesji rady gminy przyjęto więc nowy Regulamin utrzymania czystości, który określa sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. To mieszkańcy będą zobowiązani do wyposażenia (zakupu) swoich nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Dostawy samych worków bez zmian.

2. Odbiór odpadów wielkogabarytowych raz w roku. Poza terminem, przez cały czas pozostaje możliwość oddania tych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Koniec z odbiorem sprzętów elektro spod domów. Te odpady trzeba będzie samemu dowieźć do PSZOKa.

4. Wprowadzenie odbioru odpadów popiołu w sposób selektywny w ciągu całego roku (dodatkowe pojedyncze wywozy w maju, lipcu i wrześniu).

5. Limit odbioru odpadów zielonych sprzed domu do dwóch worków (lub dwóch pojemników 120 l) plus dwa kolejne worki do PSZOKa w ciągu miesiąca. Nadwyżka odpadów zielonych może być oddana w PSZOKu odpłatnie.

Powyższe zmiany nie dają gwarancji na to, że kolejny przetarg zakończy się sukcesem. Co prawda, według szacunków urzędników już samo ograniczenie odpadów zielonych (które mają stanowić prawie połowę wszystkich odpadów biodegradowalnych, oddawanych do tej pory) mocno wpłynie na obniżkę kosztów gospodarki śmieciami. Wymaga to jednak od mieszkańców kompostowania tych odpadów. Dla uszczelnienia systemu wójt zapowiedziała również kontrole firmy i liczby oddanych worków.

O tym, czy powyższe zmiany uratują obecne stawki podatku śmieciowego okaże się po kolejnym przetargu. Niestety wszystko wskazuje, że te taryfy zostaną podniesione.

(woj)

  • Numer: 47 (1327)
  • Data wydania: 21.11.17
Czytaj e-gazetę