środa, 19 czerwca 2019

imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

RSS

Coraz więcej chętnych na przydomowe oczyszczalnie

20.12.2016 00:00 QLA

Gmina. W czerwcu rada gminy przyjęła program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji tradycyjnej nie wszędzie jest opłacalna, tak samo jak odbiór nieczystości z szamb bezodpływowych. W tym ostatnim przypadku bardzo często dochodzi do rozszczelnienia zbiorników co niesie zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Samorząd realizuje budowę kanalizacji tradycyjnej w stolicy gminy. Inwestycja ta dobiega końca, ale rozwiązuje problem tylko w samym Rudniku. Przydomowe oczyszczalnie mają być receptą w gospodarce ściekami dla oddalonych od oczyszczalni miejscowości.

Gminny program wsparcia budowy takich oczyszczalni polega na dofinansowaniu budowy takiego urządzenia. Z urzędu można otrzymać zwrot poniesionych kosztów do 5 tys. zł. wcześniej oczywiście należy złożyć wniosek i uzyskać odpowiednie pozwolenie w starostwie (wszystkie szczegóły podają w urzędzie). Obecnie w urzędzie zarejestrowano 9 takich wniosków (najwięcej z Grzegorzowic) i wciąż przyjmowane są nowe, gdyż program będzie kontynuowany w przyszłym roku. Liczba dofinansowań jest niestety ograniczona, gdyż obecnie gmina Rudnik finansuje zadanie wyłącznie ze środków własnych.

O dofinansowane może się ubiegać każdy mieszkaniec gminy, oprócz mieszkańców Rudnika i Jastrzębia, gdzie realizowane są inne programy kanalizacyjne. Założono, że w pierwszej kolejności dofinansowanie ma trafić na obszary o rozproszonej zabudowie, do budynków publicznych, wspólnot mieszkaniowych oraz osad i najmniejszych miejscowości. Na razie wszystkie wnioski są przyjmowane, bo informacje o programie dopiero zaczynają docierać do ludzi i nie ma selekcji.

(woj)

  • Numer: 51/52 (1281/1282)
  • Data wydania: 20.12.16
Czytaj e-gazetę