Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

„Przeca Pan nie umiyro…”

03.11.2015 00:00 red

Felieton Remigiusza Rączki

To, że w Polskij Służbie Zdrowio je źle, to jo już wiym od downa. Ale w tym wszyskim nojważniejszy je czynnik ludzki i to wto tyn zawod wykonuje.

A pisza skuli tego, że łoto, dokładnie w piontek, musiołach skorzystać z naszej służby zdrowio – dokładnie wodzisławskij izby przijynć. I do dziś dnia żałuja, boch sie yno znerwowoł.

Tak sie stało, żech mioł cołko szłapa czerwono, tyknyć sie nie szło, o deptaniu nie spomna i ewidyntnie szło zakażyni. To co w takij sytuacji pomyślicie – na pogotowi, żeby jak nojpryndzy wtoś wom pomogł. Ale u nos to ni ma taki proste, bo było dopiero 2 popołedniu. Pryndzyj świtnieś niż sie doczkosz. Tak se myśla, że trza mieć zdrowi, żeby chorować.

Jo tyż ni mioł szczynścio. Choć pani rejestratorka w okiynku chciała mi pomoc, to pan z służb medycznych z Pogotowio, skutecznie ji to uniemożliwioł. Padoł mi: „czy Pan umiera– no chyba nie”. Żodyn mie nie obejrzoł, yno wygonioł do dom. I kaj tu jako etyka medyczno? Ludzkie zrozumiyni, empatia? Jo by wom padoł kaj, ale mi nie wypado.

Posłali mie do doktora rodzinnego, żeby tyn mi doł skierowani. Po piyrsze ciynżko mi sie chodziyło, po drugie, może ni mom jak sie tam dostać, po trzeci i tak musza przijść nazot z kwitkiem na te same Pogotowi. A przipominom szłapa coroz bardzi boli, puchnie, bo zakażyni idzie.

Ale przeca procedury!

Tak ech se yno pomyśloł, że tak ludzie w Polsce umiyrajom w czekaniu.

I na co idom te nasze składki zdrowotne, chorobowe, itp.? Na opłacyni frechownego człowieka, kiery zamiast pomogać, to bezczelnie pyskuje i zdo mu sie, że je Pon Boczkiym. Katastrofa. W tym momyncie je żech za tym, żeby to wszysko sprywatyzować i wtedy kożdy sie bydzie staroł. A tak momy jak momy.

Oby tak dali Nasza kochano Służbo Zdrowio!


frechowny – bezczelny

świtniesz – umrzesz

żodyn – nikt

szłapa – noga

  • Numer: 44 (1224)
  • Data wydania: 03.11.15
Czytaj e-gazetę