środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

WAŻNE:

Filary Ziemi Raciborskiej i srebrny jubileusz Raciborskiej Izby Gospodarczej

03.11.2015 00:00 red

Elity raciborskiego biznesu, przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych z całego powiatu raciborskiego spotkały się w Pałacyku RAFAKO na uroczystej gali Filarów Ziemi Raciborskiej oraz 25-lecia Raciborskiego Izby Gospodarczej.

Pełne nadziei ale i trudności lata, gdy grupa przedsiębiorców z Raciborza postanowiła się zrzeszyć, aby wspólnymi siłami odnaleźć się na wolnym rynku, przypomniał już na początku uroczystości przewodniczący Rady Nadzorczej RIG Jacek Leśniowski.

– Sytuacji nie ułatwiała dobrze przygotowana w naszym regionie konkurencja zagraniczna. Nie wszystkim przedsiębiorcom się udało, nie wszyscy przetrwali, ale powstało też wiele firm, które odniosło sukces – wspominał J. Leśniowski.

W trakcie gali uhonorowano Janusza Glinkę (współzałożyciel kupieckiej izby, która później przekształciła się w RIG), Stanisława Biela (pełnił funkcję prezesa izby przez 17 lat) oraz Andrzeja Żółtego (prezesa Raciborskiego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego).

Poproszona o zabranie głosu Gabriela Lenartowicz (wicewojewoda śląski, wkrótce posłanka Sejmu RP) w swoim przemówienia zwróciła uwagę, że srebrne jubileusze zrzeszeń przedsiębiorców wpisują się w 25-lecie „naszego dążenia do normalności – normalnej gospodarki – normalnego funkcjonowania i działania”. Prezydent Raciborza Mirosław Lenk podzielił się z przedsiębiorcami informacjami nt. podejmowanych aktualnie przez władze miasta działań dotykających przedsiębiorczości  – poszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Ostrogu, przystąpienia do uzbrojenia kolejnych terenów inwestycyjnych oraz budę trzydziestu sześciu mieszkań na Ostrogu.

Starosta Ryszard Winiarski podziękował przedsiębiorcom za pomoc w reorganizacji szkolnictwa zawodowego (celem reformy jest większe dostosowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego do potrzeb rynku pracy, w tym zapotrzebowania na fachowców zgłaszanego przez raciborskich przedsiębiorców). – Udało nam się po wielu latach i dzisiaj dziękuję wszystkim, którzy nam w tym pomogli. Idziemy bardzo mocno w kierunku szkolnictwa zawodowego – powiedział.

Następnie przystąpiono do wręczenia Filarów Ziemi Raciborskiej. Wśród tegorocznych laureatów nagrody znaleźli się: Mieszko S.A. (kat. duże firmy), Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „AGROMAX” Sp. z o.o. (kat. średnie firmy), SAFER Sp. J (kat. małe firmy), Salon Odzieżowy Gabriela (kat. mikrofirmy), Bosh Service Auto Koza (kat. rzemiosło), Wilhelm Wolnik (kat. społeczna), Hagemann a.s. (za współpracę transgraniczną).

W imieniu wszystkich tegorocznych laureatów głos zabrał Wilhelm Wolnik. Dziękując Raciborskiej Izbie Gospodarczej, władzom miasta i powiatu za wyróżnienie podkreślił, że samorząd nie może stać daleko od przedsiębiorstw. – Najważniejszą rzeczą jaka może być – jest człowiek. I służenie temu człowiekowi. Właśnie tego dokonuje Raciborska Izba Gospodarcza oraz samorządy powiatu raciborskiej – powiedział.

Tegoroczna gala wręczenia Filarów Ziemi Raciborskiej została zorganizowana 28 października w Domu Strzeleckim RAFAKO. Oprawę artystyczną gali zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Raciborskiego Centrum Kultury oraz działający przy RCK zespół wokalny PERSPEKTYWA.

Wojtek Żołneczko

  • Numer: 44 (1224)
  • Data wydania: 03.11.15
Czytaj e-gazetę