Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Bogacący się Rudnik dostanie jeszcze więcej

05.08.2014 00:00 red

Jeszcze w 2010 roku fundusz sołecki dla gminy Rudnik wynosił 178 tys. zł. W 2015 roku gmina będzie miała do rozdysponowania dla sołectw aż 248 tys. zł.

RUDNIK. Pieniędzy jest coraz więcej, bo rosną zarówno dochody gminy, jak i liczba mieszkańców – a to właśnie od tych wskaźników uzależniona jest wysokość funduszu. Zmianom w Ustawie o funduszu sołeckim było poświęcone lipcowe spotkanie Alozjego Pieruszki, wójta gminy Rudnik, z sołtysami.

Cele bez zmian

Ustawodawca nie wprowadził istotnych zmian w możliwościach wykorzystania pochodzących z funduszu środków. Rady sołeckie nadal mogą przeznaczać je na realizację zadań własnych gminy. Uniemożliwia to, o co pytali sołtysi, przekazanie ich np. na remont przydrożnego krzyża (chyba, że byłby on zabytkiem klasy wojewódzkiej) lub remont kościoła parafialnego. Bez zmian pozostał również zapis o całościowym wydatkowaniu środków w danym roku budżetowym – ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu ich akumulacji.

Zmiany dla współpracy

Nowością jest wprowadzenie możliwości realizowania przez sołectwa wspólnych przedsięwzięć (z tym że każde z osobna musi złożyć stosowny wniosek) oraz przesunięcia środków z jednego zadania (które np. okazało się tańsze w realizacji niż wcześniej zakładano) na inne (które z kolei okazało się droższe niż wcześniej zakładano).

Kolejna zmiana, którą wprowadziła również Rada Gminy Rudnik, dotyczy uchwały o funduszu sołeckim. Przekonstruowana uchwała będzie obowiązywać do czasu, kiedy rada gminy nie zdecyduje się jej uchylić. W praktyce oznacza to, że radni gminy nie muszą co roku głosować nad przyjęciem nowej uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. To z kolei daje sołtysom możliwość długofalowego planowania wydatkowania funduszu.

Najlepiej mówić ogólnikami

Na roboczym spotkaniu, które odbyło się 30 lipca w sali narad Urzędu Gminy Rudnik, wójt przypomniał sołtysom, że planując zadania na kolejny rok budżetowy najlepiej jest używać jak najbardziej ogólnikowych zapisów, gdyż umożliwia to bardziej elastyczne wydatkowanie środków finansowych, co finalnie zapobiega ich przepadkowi. W tym roku większość zaplanowanych zadań udało się zrealizować jedynie sołectwu Ligota Książęca.

(żet)

  • Numer: 31 (1160)
  • Data wydania: 05.08.14
Czytaj e-gazetę