Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Kącik ZUS

01.07.2014 00:00 red

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rybniku.

Aktualnie jestem na stażu z Urzędu Pracy do końca sierpnia 2014 r. W maju br. uległam wypadkowi w pracy. Czy po zakończeniu stażu, gdy będę nadal chorować,  należy mi się zasiłek chorobowy?

Bezrobotna

Osoby przebywające na stażu podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Za okres przebywania na stażu z Urzędu Pracy otrzymuje Pani stypendium, dlatego też za ten okres nie przysługuje świadczenie w postaci zasiłku chorobowego w związku z wypadkiem przy pracy. Okresy są wliczane jednak do okresu zasiłkowego, o którym mowa w art. 8 z dnia 25 czerwca 1999 r. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 159) oraz do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 18 tej ustawy.

Natomiast, po zakończeniu stażu, gdy będzie Pani nadal przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy i ewentualne świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • Numer: 26 (1155)
  • Data wydania: 01.07.14
Czytaj e-gazetę