Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

PWSZ z misją jak u króla Sobieskiego

15.10.2013 00:00 red

Inauguracja nowego roku akademickiego na raciborskiej uczelni odbyła się na Zamku Piastowskim. Rektor Szepelawy porównał misję placówki do Odsieczy Wiedeńskiej.

– Podobnie jak wtedy chodzi o obronę wartości cywilizacji europejskiej, bo szkoła wyższa przekazuje wiedzę przyszłym generacjom – podkreślił Jego Magnificencja. Nawiązał do trudnych wyzwań stojących przed PWSZ w dobie niżu demograficznego i trudnych realiów ekonomicznych. – Musimy się przygotować do koniecznych przekształceń. Dokonuje się zmiana sposobu zatrudniania wykładowców na 1 etacie. Nie daliśmy się zaskoczyć, postawiliśmy na własną kadrę, nasza pewueszetka wzbogaciła się o kilkunastu profesorów i doktorów habilitowanych, to spore grono wykładowców. Ostatnio stopnie naukowe zdobyli pani Raś oraz panowie Frączek i Nieć – kontynuował Michał Szepelawy.

– Mamy mniej kandydatów (1500 – red.) ale konstruujemy ofertę pod rynek pracy i unikamy dramatycznych wstrząsów kadrowych. Priorytetem jest praktyczny aspekt studiów, zdobywanie w PWSZ umiejętności praktycznych – zaznaczył rektor. W swojej przemowie poruszył także kwestię polityki oszczędnościowej, w której majątek uczelni musiano pomniejszyć. – Odnotowaliśmy korzystną sprzedaż obiektów na Matejki i Łąkowej. To realne pieniądze na rezerwę placówki – stwierdził.

Spośród gości oficjalnych głos zabrał m.in. starosta Adam Hajduk, który powiedział, że nowa dekada działalności PWSZ to trudny okres, bo złe są prognozy dla edukacji. Cieszył się z wyboru Zamku Piastowskiego na inaugurację, bo to „miejsce ważnych wydarzeń”. W programie uroczystości znalazły się także immatrykulacja, wręczenie listów gratulacyjnych i odznaczeń, a także wykład inauguracyjny ks. prof. dra hab. Jana Kopca „Dzieje Kościoła na Śląsku – częścią europejskiej historii”. Na inaugurację przybyli partnerzy uczelni z Czech: rektor Śląskiego Uniwersytetu w Opawie prof. Rudolf Žáček, dyrektor biblioteki ŚU w Opawie Zuzanna Ticha i prodziekan wydziału pedagogicznego Uniwersytetu w Ołomuńcu Katrina Vitásková.

maw

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13