Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Kącik ZUS

16.04.2013 00:00 red

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy O/ZUS w Rybniku.

Witam, bardzo dziękuję za odpowiedź, ale w związku z tym mam następne pytanie – czy brat może być objęty artykułem 39?  czy też musi czekać z przejściem na emeryturę do 67 roku życia? Pracuje nadal ale do pracy dołowej nikt go już prawdopodobnie nie przyjmie.

B. Koczy

Z przedstawionej sytuacji wynika, że ubezpieczony już nie pracuje pod ziemią. Wobec powyższego, jeżeli nie spełni warunków wymaganych do uzyskania górniczej emerytury na podstawie art. 50a, może skorzystać z przepisu określonego w art. 39 w związku z art. 184 ustawy emerytalnej. Zatem wiek emerytalny zostanie obniżony o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej. Czyli jeżeli osoba przepracowała pod ziemią 19 lat,  to wiek emerytalny obniżamy o 9 lat i 6 miesięcy (od wieku 65 dla mężczyzn; 65lat – 9 lat i 6 miesięcy, tj. 55 lat, 6 miesięcy).


Czy osoba, która otrzyma decyzję emerytalną, może wycofać wniosek o emeryturę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytelnik z Raciborza

Zgodnie z art. 116 ust 1 ustawy emerytalnej postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zainteresowanemu przysługuje prawo cofnięcia zgłoszonego przez siebie wniosku o emeryturę lub rentę. W trybie art. 116 ust 2 ustawy emerytalnej wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczeń podlega umorzeniu. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli nastąpiło na piśmie lub zostało zgłoszone ustnie do protokołu.

  • Numer: 16 (1092)
  • Data wydania: 16.04.13