Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Raciborski historyk na Międzynarodowej Konferencji Naukowej

07.12.2010 00:00 red
Dr Norbert Mika uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie” we Wrocławiu. Jego wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję.

18 listopada w murach Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”, z okazji 200-rocznicy tych wydarzeń. Wśród zaproszonych historyków-naukowców z całego kraju i z zagranicy (Czech, Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji), znalazł się raciborski badacz dziejów dr Norbert Mika. Wystąpił on z referatem pt. „Kasaty klasztorów na ziemi raciborskiej”, skupiając uwagę na wydarzeniach, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu 1810 r. na terenie opactwa cystersów w Rudach, klasztoru dominikanów Św. Jakuba, dominikanek Św. Ducha, franciszkanów Św. Wacława i kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, a także w listopadzie 1813 r. w murach zgromadzenia bożogrobców, do których należał wówczas kościół Św. Św. Piotra i Pawła oraz szpital Św. Krzyża (obecnie znajduje się tam restauracja McDonald’s). Pruscy komisarze skasowali wówczas wszystkie nieruchomości i majątek ruchomy tych zgromadzeń, przeznaczając te pierwsze na obiekty użyteczności publicznej (niektóre wyburzono), te drugie natomiast sprzedali. Zasilili w ten sposób kasę królewską, która znajdowała się w opłakanym stanie, gdyż musiała wyasygnować ogromną kontrybucję wojenną na rzecz zwycięskiego Napoleona Bonaparte. Według ustaleń dr. Norberta Miki, zakonnicy z Raciborza i okolic zdołali w jakiś sposób dowiedzieć się o planowanej sekularyzacji ich konwentów, stąd przed kasatą po cichu wywieźli wiele cennych książek i rękopisów do klasztorów poza granicami Prus, zwłaszcza na teren sąsiedniej monarchii Habsburgów (Kraków, Zwettl). Wystąpienie raciborskiego historyka spotkało się z dużym zainteresowaniem i wywołało ożywioną dyskusję. Należy zauważyć, iż streszczenia wszystkich wygłoszonych referatów, w tym wystąpienia dr. Norberta Miki, ukazały się już drukiem w wersji polsko-angielskiej, w publikacji pt. „International scientific conference – The Prussian dissolution of monasteries in Silesia. Book of summaries”, Wrocław 2010.  

(red.)

  • Numer: 49 (968)
  • Data wydania: 07.12.10