Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

W Krzyżanowicach wygrał Lasak

07.12.2010 00:00 red
2 grudnia w Krzyżanowicach odbyła się pierwsza sesja z udziałem nowo wybranych radnych. W 15-osobowym składzie rada wybrała nowych przewodniczących.

Kandydaturę Pawła Lasaka zgłosiła Maria Kiszka radna z Chałupek. – Był przewodniczącym w poprzedniej kadencji i sprawdzał się dobrze. Szanował radnych. To godny kandydat – argumentowała. Radna Emilia Kubik zgłosiła drugiego kandydata Zdzisława Ciapka, który pełnił wcześniej funkcję przewodniczącego komisji finansów i budżetu. Obaj kandydaci zgodzili się na przyjęcie ich kandydatur. Powołano komisję skrutacyjną, która miała przeprowadzić tajne głosowanie wśród radnych. Na tę funkcję wybrano radnych: Marię Kiszkę, Andrzeja Lipca oraz Gabrielę Jędrzejczak.

W głosowaniu oddano 15 ważnych głosów. Paweł Lasak otrzymał poparcie 8 radnych zaś Zdzisław Ciapka 7. Nowym przewodniczącym został Paweł Lasak, który podziękował za zaufanie i wyraził nadzieję na wspólną pracę na rzecz gminy.

Wybór wiceprzewodniczącego miał spokojniejszy przebieg. Radny Ciapka, jako jedyny zgłosił kandydata na to stanowisko. Maria Riedel radna z Roszkowa zgodziła się kandydować i już po chwili stosunkiem głosów 10 „za”, 2 „przeciw” i 3 „wstrzymało się” została wiceprzewodniczącą rady. – Pięknie dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Będę się starać – powiedziała skromnie Maria Riedel.

(woj)

  • Numer: 49 (968)
  • Data wydania: 07.12.10